Tack för oss!

Berattarprojektgrp

Med denna somriga bild vill vi som arbetat med projektet ”Västerbotten – berättarnas län” tacka för oss. Nu är det nämligen slut… Från vänster ser vi Marie Mandalh som hållit i delprojektet ”Kulturturism i Berättarnas stad”, Anders Karlsson som koordinerat hela projektet, Marianne Folkedotter som drivit delprojektet ”Västerbotten berättar” och Jenny Eklund som svarat för alla de workshops i storytelling som vi arrangerat.

Tiden går fort när man har roligt, och det har vi haft :-) Läs gärna mer på vår webb vad vi lyckats åstadkomma sedan vi startade projektet i september 2011. Vi har även en utvärdering som vi kan skicka om så önskas – skicka i så fall ett mejl till anders.karlsson@regionvasterbotten.se.

Alltså; nu säger vi tack för oss – men berättandet i Västerbotten kommer att leva vidare och frodas!

/ Marie, Anders, Marianne och Jenny

 

 

Fem frågor om utvärderingen av berättarprojektet

Hur utvärderar man ett flerårigt projektarbete med många olika grenar, infallsvinklar, mål och målgrupper? Vi ville göra något konstruktivt och framåtsyftande av arbetet och gav därför kulturanalytikern Helena Kuhlefelt i uppdrag att följa och utvärdera projektet under dess sista månader.

1. Vem är du?

– Jag är kulturanalytiker, vilket innebär att jag är intresserad av hur kulturella föreställningar, normer och värderingar påverkar oss människor på olika sätt. Jag är framförallt intresserad av hur uppfattningar om historien och platsen vi lever på formar oss och synen på vilka vi är. Vilka historier berättas, HelenaKoch vilka tystas? Vem får känna sig inkluderad i berättelsen om det förgångna? Och då är ju Västerbotten – Berättarnas län en guldgruva att få grotta ner sig i! Men jag är också intresserad av organisationskultur – hur fungerar olika arbetsplatser, vad händer när människor från flera olika organisationer ska mötas i ett och samma projekt? Vad förblir outsagt och vilka missförstånd kan uppstå? Och vilka fördelar kan man dra av att mötas från olika håll?

– Om du vill ha mer om mig som privatperson så kan jag säga att jag är uppvuxen i Jämtland men hamnat i Umeå, och gillar loppisar, sträckkolla tv-serier (för närvarande Twin Peaks) och god mat typ. Är Norrlandspatriot som samtidigt protesterar högljutt mot att Norrland används som begrepp (lite på samma sätt som att ingen annan får snacka skit om ens mamma).

2. Vad är det du utvärderar till projektet Västerbotten – berättarnas län?

– Jag har framförallt kommit att inrikta mig på att utvärdera själva arbetsprocessen/arbetsprocesserna i projektet. Hur har man jobbat, varför har man valt att jobba så, är det något som skulle kunna göras annorlunda? Vilka effekter upplever personer som har varit inblandade i projektet att det har fått för dem? Min ingång har varit att låta så många människor som möjligt komma till tals från sina olika utgångspunkter. Men min utvärdering kommer inte att vara ”sanningen” om projektet.

3. Finns det något du särskilt undersöker/tittar efter?

– Projektet har nått så många människor på så många nivåer, så det finns många bilder av vad projektet har inneburit. Men min utvärdering är ett försök att visa på några bilder i alla fall. Ytterligare en aspekt är vad Västerbotten – Berättarnas län ska betyda som begrepp, och för vem. Det är ett begrepp som har funnits med längre än bara det här projektet, och det finns många meningar om för vem det har betydelse. Blir man som turist lockad att besöka Berättarnas län? Är det mer ett internt begrepp som använts inom berättarvärlden i Västerbotten för att gå åt samma håll? Vem känner sig bekväm med att bo i Berättarnas län? Detta är frågor som jag inte kommer att kunna ge något tydligt svar på, men som är väldigt intressanta! Och ibland kan det ju vara nog så viktigt att ställa frågor som att ge svar.

4. Vad blir resultatet?

– Resultatet blir en rapport som jag sitter och filar på i detta nu. Att försöka koka ner alla berättelser i en sammanhållen text är en stor utmaning!

5. Vad är dina tankar eller erfarenheter såhär långt?

– Jag tycker mig märka att det finns otroligt mycket berättarglädje i Västerbotten! Projektet har för många inneburit en möjlighet att få upptäcka berättandet, och en återkommande replik under intervjuerna som jag har gjort är ”Vi vill berätta mer!”. Men som alltid är det en fråga om tid och resurser, och vem som ska ha ansvaret för berättandet. Det är en spännande konstform eftersom den är så gränsöverskridande och kan användas i alla övriga konstformer och av många olika kulturinstitutioner och föreningar, och i besöksnäringen inte minst. Men det gör kanske också att ingen riktigt känner ansvaret för att ta upp bollen. Så den stora frågan är ju vad som händer nu när projektet är slut. Jag hoppas att min utvärdering kan visa att det finns mycket att bygga vidare på.

Konferensen Tell me a story får en fortsättning

Nu är det klart att Tell me a story, konferensen som vill lyfta berättande i yrkessammanhang, återkommer 2015 i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå.

Tellmeastory2015

En av de starkast lysande aktiviteterna redan innan projektet Västerbotten – Berättarnas län drog igång var Berättarfestivalen i Skellefteå. Ganska tidigt kunde vi dock slå fast att det saknades ett område i festivalen som tydligt gick att paketera och ta betalt för och med en gemensam avsändare, detta ledde till att Berättafestivalen blev ett av de fem prioriterade områdena för delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad.

Resultatet blev konferensen Tell me a story, som redan första året attraherade ett hundratal deltagare. Glädjande nog har styrgruppen för Berättarfestivalen beslutat sig för att arrangera konferensen i år igen och där finns givetvis projektet med och stöttar det förarbete som skett nu i höst, i form av framför allt annonsering och pressbearbetning. Syftet är att säkerställa den långsiktighet som varit ambitionen för alla produkter. Helt enkelt att ytterligare förankra hos målgrupperna, men också nåt ut med att detta är en kompletterande del till Berättarfestivalen som kan vara ett verktyg för många yrkesgrupper.

Utgångspunkten är övertygelsen om att i berättandet finns kraft att påverka och förändra vår värld till en bättre plats. Med konferensen vill Berättarfestivalen ge inspiration och tillföra kompetens till alla som vill använda berättandet i sitt arbete med att få människor att lära och växa – både barn och vuxna och på många olika sätt.

Om nästa års konferens

TELL ME A STORY 2015
En konferens om att använda berättandets kraft för lärande och växande.
Skellefteå 26-27 mars 2015.

Konferensen bjuder på en mix av föreläsningar och workshops. Vi får ta del av olika perspektiv på berättandets kraft presenterat av forskare, pedagoger, berättare och andra intressanta och inspirerande personligheter som delar med sig av både teoretiska och praktiska erfarenheter.

Tell Me A Story vänder sig till alla som arbetar med lärande och växande: pedagoger och lärare på alla nivåer, den som arbetar med integration, ungdomsledare, personal inom vård- och omsorg, studieorganisatörer, organisations- och personalutvecklare, kommunikatörer, berättare, bibliotekarier….. Oavsett vilket område deltagarna kommer ifrån är målet att var och en kommer att få med sig en rejäl portion inspiration och konkreta redskap till det vardagliga arbetet med människor.

Mer information om Tell Me a Story 2015 finns här: http://berattarfestivalen.se/konferens/

Strykande åtgång på Berätta, och en hedersam andraplats förresten…

magasinet_beratta

Magasinet Berätta, som producerats med fokus på det litterära och muntliga berättandet i Skellefteåregionen, har distribuerats sedan den blev klar lagom till Berättarfestivalen i mars 2014. 6000 exemplar trycktes på svenska och i skrivande stund är lagret helt tomt och ett nytryck på väg in.

Den strykande åtgången är oerhört smickrande förstås – och visar på behovet av en sådan här produkt men också stoltheten över det den faktiskt berättar om! Berätta har distribuerats på Turistbyrån, Nordanå, Skellefteå Airport och inte minst Biblioteken i Skellefteå men också på strategiska möten, mässor och konferenser i kölvattnet av Kulturhuvudstadsåret inte minst.

Publishingpriset

Vi kunde tidigare i höst berätta att Berätta nominerades till Svenska Publishingpriset i kategorin Infomagasin. Vi tog inte hem det, men placerades på en hedersam andraplats av sju nominerade bidrag. Vann gjorde VI Trädgård.

Här kan du se hur juryn poängbedömde:

magasinet_beratta_pris

Berättande i Liverpool

Berättelser och berättande från Västerbotten möter berättarkultur i Liverpool under en vecka i november.

En stor del av berättargänget befinner sig i Liverpool denna vecka. Medlemmar i projektgruppen och styrgruppen tillsammans med representanter från Västerbottensteatern gör studiebesök med intressanta möten från berättarrepresentanter i Liverpool för att lära, inspireras, skapa kontakter och utbyten med varandra.

Liverpool_1 Liverpool_2

Den övre bilden visar ett hypermodern stadsbibliotek inrymt i en gammal byggnad. Den undre visar det år 2011 öppnade Museum of Liverpool, ett mycket fint stadsmuseum.

Här samtalar styrgruppens Christina Friberg och Annika Sandström med Tracey Collins från Liverpool Storytelling:

Liverpool_3

Västerbotten på engelska gjorde avtryck

Samtidigt med resan har föreställningen Västerbotten spelats tre gånger, av och med Marianne Folkedotter, med musik av Jonas Knutsson och Johan Norberg och bilder av Sune Jonsson, i en specialskriven engelsk version. Föreställningen får fin recension från Liverpool sound and vision. Läs hela recensionen här.

Ian D Hall skriver: ”It takes on colours, shapes and sounds that seem unreal, seem spectral and concealed in fine mist and has the mysterious charm of a Swedish version of Dylan Thomas’ Llareggub woven into the fabric of its society; a society that is unleashed by the story-telling ability of Ms. Folkedotter.” Och ”Västerbotten is unexpectedly delightful, a piece of theatrical accomplishment in which a truthful monologue can stretch its delivery net far and wide.” Han avslutar sin recension med orden: ”Västerbotten is a triumph of Swedish culture!”

Vi är omåttligt stolta.

Och dessutom; sajten Art in Liverpool skriver om sina intryck av Sune Jonsson och längtan efter att få besöka kulturhuvudstaden Umeå efter ett samtal med vår projektledare Anders Karlsson.

Workshop om berättarvandringar för att hitta grejen

workshop_berattarvandringarI slutet på oktober samlades representanter för de organisationer som tillsammans genomfört Berättarvandringar i Skellefteå under sommarsäsongen 2014. Syftet med dagen var att tillsammans tydliggöra ”grejen” med just Berättarvandringar.  Vad är det och varför är det viktigt?

Den sammanfattande beskrivningen som togs fram blev: ”En berättarvandring är en fysisk och mental förflyttning. Där finns det en tydlig berättelse med känsla och passion som driver vandringen framåt. Den är lärorik och underhållande. Med ”aha-upplevelse!”

Kriterier och viktiga infallsvinklar

Som en logisk följd av detta diskuterade vi också mer specifika kriterier, utöver de som fanns med redan denna säsong (längd, dag och tid). Huvudmannaskap och behov av samordning för att kunna erbjuda fortsatta vandringar också 2015 var också frågor vi funderade mycket över.

Slutligen sammanfattade vi ett antal punkter som definerar varför vi, i den så kallade referensgruppen, tycker att detta är viktigt att jobba med. Och det är bland annat:

  • Trygga utbudet i framtiden
  • Säkerställa ett behov hos ortsbefolkning såväl som besökare
  • Kunna erbjuda arenor till aktörer
  • Stötta berättandet, lusten att både skriva och berätta
  • Självklart i Berättarnas stad
  • Ta vara på synergieffekter med till exempel Berättarfestivalen
  • Kulturturism är prioriterat i kulturplanen

Succé för En vandring i skilda världar

Kagegarden-2Under projektet har vi utvecklat och genomfört ”En vandring i skilda världar” som är en dramatiserad berättarvandring genom de gamla delarna av Skellefteå stad. Här möter vi karaktärerna Greta Lundmark och Anna Nordlander, som med helt olika bakgrund såväl socialt som ekonomiskt tar oss med in i deras liv under 1800-talet. Vi börjar i Kågegården hos Greta och tillsammans med Anna vandrar vi sedan mot Stiftsgården och familjen Nordlanders stora tebjudning.

Produkten En vandring i skilda världar såldes via Ticnet.se och eterfrågan var stor, alla biljetter var slutsålda inom en vecka! Efterfrågan finns förhoppningsvis för denna produkt också efter projektets slut.

Läs mer: Greta Lundmark värd för internationell visningsresa.

Skilda_varldar

Nya workshops i corporate storytelling

Nu är vi igång igen med nya workshops för anställda inom Region Västerbotten. Tre omgångar ska vi köra i höst, där varje kurs som vanligt hålls i två delar; först två intensiva dagar som ger grundläggande kunskap om metoden och massor av övningar och exempel. Sedan en månads eget arbete med stöd och coachning av mig som ledare, för att stötta varje deltagare i processen att ta fram sin egen jobbrelaterad berättelse. Sista dagen träffas vi igen för att träna presentationsteknik och framförande, stöta och blöta och putsa berättelserna tillsammans med de övriga deltagarna för att slutligen ha sin egen färdiga historia att framföra.

Processen är en stor del av målet, och varje gång slås jag över vilken otrolig kraft det ligger i berättandet. Ingen grupp är den andra lik, och samtidigt så finns det något universellt som förenar alla; när man får återuppleva vad det innebär att berätta. Att jobba med sin egen kreativitet, sina egna upplevelser och sin egen inspiration till det budskap man faktiskt vill föra ut. Och få uppleva kraften när berättelserna får egna vingar och sprider sig vidare…

kursstolar

20141009_RV_kursgrupp

storytelling_IMG_20140923_164547

Berättarvandringar 2014 – såhär gjorde vi

Under vintern 2013 och vårsommaren 2014 har konceptet Berättarvandringar tagit sin form i Skellefteå. Aktörer som på egen hand bedrivit guidningar och vandringar ingick i ett utvecklande samarbete. Sommarens utbud har möjliggjorts genom inte mindre än sju aktörer och har resulterat i tio olika berättarvandringar.

berattarvandring_Boliden

Från en berättarvandring i Boliden, sommaren 2014. Berättarguide: Enar Nordvik.

Vandringarna har ägt rum på olika platser i Skellefteå kommun, och på olika datum, dock med den gemensamma veckodagen och klockslaget söndag klockan 14:00. Syftet har dels varit att visa upp utbudet, men minst lika mycket att försöka samordna, nå ut till nya målgrupper och undersöka betalningsviljan hos densamma. Målet har också varit att skapa förutsättningar att bedriva guidade upplevelser genom att sätta ett pris på varan.

Medverkande aktörer har varit Skellefteå museum, Destination Skellefteå, Skelleftebygdens Berättarförening, Ytterholmen Event, Rismyrlidens Vänner, Svansele Vildmarkscenter och Skellefteå kommun.

Etablera nya vanor för Skellefteåborna

Aktörerna trodde på idén, men visst var det med spänning som det sjösattes. Hur var mixen, prissättningen och hur långt skulle vi nå ut med budskapet? Framförallt trodde vi på en lokal publik, och målet var att etablera nya vanor och ”nöta in” samma tid och veckodag.

Aktörerna i referensgruppen har på olika sätt bidragit med egna insatser och tid. Förutsättningarna ser olika ut för samtliga. Målsättningen är dock densamma – att vi gemensamt bidrar till någonting som gör att vi också enskilt når ut bättre och lyfter Skellefteå tillsammans. I den mån aktörer har behövt producera nytt material har projektet kunnat ge ersättning för detta. Likaså för genrep och genomförande.

Fakta om vandringarna

Utpriset i grundutförande sattes till 125 kr för vuxen, och gratis för medföljande barn upp till 12 år. Bakgrunden till det var faktorer som gruppstorlek (max 20 personer), marknadsföringskostnad och möjligheten att arvodera en professionell guide. De vandringar som innehöll någonting extra som fika eller transport, hade ett högre pris. Den flytande stadsvandringen hade en åldersgräns på 18 år.

Marknadsföringen har framförallt bestått av annonsering, men också framtagande av affisch och flyer. Marknadsföring på webben och i sociala medier har skötts av Kultur Skellefteå, sedan har naturligtvis övriga aktörer delat och hjälpt till att sprida vidare.

Här är några ögonblicksbilder från Facebook-uppdateringar:

vandringsbild1

vandringsbild

 

 

Lovande resultat

Sammanfattningsvis har detta vari ett ett fruktbart samarbete som gett de medverkande energi och inspiration. Intresse för produkterna finns – hälften av vandringarna blev slutsålda! Vårt intryck är att Skelleftebon med stolthet tagit emot konceptet Berättarvandringar och dess utbud. Priset är inget hinder, vi tror att andra faktorer spelar in i de fall där biljettförsäljningen varit låg. Till exempel att den produkten redan erbjudits tidigare eller fått en för otydlig beskrivning i programmet.

Berättarvandringarna har varit en aktivitet inom EU-projektet ”Västerbotten – berättarnas län” och dess delprojekt ”Kulturturism i Berättarnas stad”, med Skellefteå kommun som huvudman. Syftet med projektet är att genom produktutveckling ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser. Det långsiktiga syftet är att öka besökare till destinationen Skellefteå – berättarnas stad.