Aktiviteter under berättarfestivalen 2012

Vecka 16 är det som bekant Berättarfestivalen i Skellefteå. Projektet Västerbotten – berättarnas län är engagerat i fyra olika festivalarrangemang.

1. Tisdag 17 april: Seminarium om storytelling

Vi bjuder in till ett seminarium som handlar om hur du kan använda och få nytta av storytelling i din verksamhet.

 • Så kan storytelling höja värdet på min vara eller tjänst
 • Vad är egentligen en berättelse och hur kan den ge liv till din verksamhet?
 • Identitet och fokus; hur storytelling, kärnvärden och varumärkesutveckling kan dra nytta av varandra
 • Så hittar vi våra egna historier att berätta
 • Exempel: Norrmejerier användning av storytelling i sitt arbete med Västerbottensost.
 • Information om de utbildningar i storytelling som startar hösten 2012.

Berättarantikvarien Marianne Folkedotter och kommunikatören Jenny Eklund ger handfasta tips, inspiration och information. Anders Karlsson, projektledare för Västerbotten – berättarnas län, ger bakgrund och information om den övergripande satsning på storytelling som görs i vårt län 2012-2014.

Plats: Hörsalen, Nordanå kl 10.00-12.00. Här kan du läsa mer om innehållet och hur du anmäler dig.

2. Onsdag 18 april: Berättarprogram

Berättarprogram från de tidigare berättarkommunerna Vilhelmina och Bjurholm.
Under Berättarfestivalen 2012 får Norsjö inför sitt berättarår ta över berättarbudkavlen från Vilhelmina, Årets berättarkommun 2011. Vilhelmina och Bjurholm, som var först ut att 2010 ta hand om budkavlen, bjuder på berättarprogram.

13.30-14.15 Bjurholms Berättarakdemi ”Berätt sanninga, lög å sjong”- historier om falke i Bjurholm.
Medverkande: nager av dem söm sitt på akdeminens stolar de söm berätt i byar, spjuvra, nan söm sjong gamvisen.

14.15-15.00 Vilhelmina berättar. ”Alla bönder hava sina stugor vid kyrkan”.
Laila Eliasson, museiintendent vid Vilhelmina museum, berättar om kyrkstäder och kyrkstadsliv i Västerbotten.
”Ungas Poesi”. Mona-Lisa Wallin, Bibliotekschef och kulturansvarig i Vilhelmina kommun, berättar om arbetet med ungdomar och poesi samt läser en del ur det material som ungdomarna skrivit.

Plats: Caféscenen Nordanå

3. Torsdag 19 april: Minikonferens: Litterär turism

Runt om i landet, från Pajala i norr till Ystad i söder, växer det fram olika former av turism som baseras på författarskap och litterära gestalter. Välkomna till en minikonferens om litterär turism och berättelsens betydelse.

Medverkande är bland annat Annamari Thorell, KommuniAktion i Visby, som berättar om hur man på Gotland arbetar med litterär turism i fotspåren efter bland andra Mari Jungstedts och Anna Janssons deckarkaraktärer. Vi får också höra om hur Bokcafé Pilgatan arrangerar litterära resor i Sara Lidmans fotspår. Dessutom medverkar representanter från P O Enquists Hjoggböle och Torgny Lindgrens Raggsjöliden. Stefan Lindberg och Mats Liljedahl från Interactive Institute i Luleå presenterar nya sätt att arbeta med digitala guider fyllda med berättelser om besöksmål. Efter konferensens ordinarie program kommer de även att hålla en kort demo för intresserade. Då håller vi till utomhus och rör oss i Nordanåområdet där de som vill får prova appen och känna hur den fungerar.

Vi vänder oss i första hand till företrädare för besöksmål i Västerbottens län, men alla som är intresserade är förstås välkomna att delta.

Plats: Nordanå Hörsalen. Konferensen startar kl 9.30 med samling och fika.

4. Lördag 21 april: Ordfördelarutbildning

De senaste åren har intresset för berättande ökat och i länet finns många människor med fantastiska berättelser som bara väntar på att få bli berättade. Berättarkaféer är ett forum där människor kan träffas för att berätta under avslappnade former och där berättelserna även kan dokumenteras för framtida lyssnare. Via studieförbund, hembygdsföreningar, sameföreningar med flera arrangeras berättarkaféer på exempelvis bibliotek, kaféer, ungdomsgårdar och bygdegårdar.

Nu behövs det fler personer med kunskap om berättande och med lust att vara den som leder och fördelar ordet och därför inbjuder vi till en ordfördelarutbildning.

Vi vill träffa och utbilda dig som är intresserad av berättande och som vill pröva på att fungera som ordfördelare vid berättarkaféer, som kan entusiasmera och få andra att våga berätta.

Utbildningen omfattar två dagar under 2012. Dag 1 sker i samband med Berättarfestivalen under lördag 21 april på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Innehåll Dag 1

 • Vad är ett berättarkafé? Syftet med berättarkaféer.
 • Vad innebär det att vara en ordfördelare vid berättarkaféer?
 • Hur förbereder man sig och vem vidtalar man innan berättarkaféet?
 • Hur fångar jag upp berättare och fördelar ordet?
 • Ska vi använda teman eller inte?
 • Vad är en lämplig lokal för ett berättarkafé utifrån olika perspektiv?
 • Arrangör/ordfördelare – vem gör vad?
 • Ersättning? Blir jag anställd? Hur ofta ska/kan jag göra                                                             ordfördelaruppdrag?

Dag 2 som kommer att hållas på tre ställen i länet under hösten 2012 innehåller:

 • Workshop i muntligt berättande.
 • Dokumentation/inspelningsteknik.

Båda utbildningsdagarna är kostnadsfria. Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.