Fem frågor om utvärderingen av berättarprojektet

Hur utvärderar man ett flerårigt projektarbete med många olika grenar, infallsvinklar, mål och målgrupper? Vi ville göra något konstruktivt och framåtsyftande av arbetet och gav därför kulturanalytikern Helena Kuhlefelt i uppdrag att följa och utvärdera projektet under dess sista månader.

1. Vem är du?

– Jag är kulturanalytiker, vilket innebär att jag är intresserad av hur kulturella föreställningar, normer och värderingar påverkar oss människor på olika sätt. Jag är framförallt intresserad av hur uppfattningar om historien och platsen vi lever på formar oss och synen på vilka vi är. Vilka historier berättas, HelenaKoch vilka tystas? Vem får känna sig inkluderad i berättelsen om det förgångna? Och då är ju Västerbotten – Berättarnas län en guldgruva att få grotta ner sig i! Men jag är också intresserad av organisationskultur – hur fungerar olika arbetsplatser, vad händer när människor från flera olika organisationer ska mötas i ett och samma projekt? Vad förblir outsagt och vilka missförstånd kan uppstå? Och vilka fördelar kan man dra av att mötas från olika håll?

– Om du vill ha mer om mig som privatperson så kan jag säga att jag är uppvuxen i Jämtland men hamnat i Umeå, och gillar loppisar, sträckkolla tv-serier (för närvarande Twin Peaks) och god mat typ. Är Norrlandspatriot som samtidigt protesterar högljutt mot att Norrland används som begrepp (lite på samma sätt som att ingen annan får snacka skit om ens mamma).

2. Vad är det du utvärderar till projektet Västerbotten – berättarnas län?

– Jag har framförallt kommit att inrikta mig på att utvärdera själva arbetsprocessen/arbetsprocesserna i projektet. Hur har man jobbat, varför har man valt att jobba så, är det något som skulle kunna göras annorlunda? Vilka effekter upplever personer som har varit inblandade i projektet att det har fått för dem? Min ingång har varit att låta så många människor som möjligt komma till tals från sina olika utgångspunkter. Men min utvärdering kommer inte att vara ”sanningen” om projektet.

3. Finns det något du särskilt undersöker/tittar efter?

– Projektet har nått så många människor på så många nivåer, så det finns många bilder av vad projektet har inneburit. Men min utvärdering är ett försök att visa på några bilder i alla fall. Ytterligare en aspekt är vad Västerbotten – Berättarnas län ska betyda som begrepp, och för vem. Det är ett begrepp som har funnits med längre än bara det här projektet, och det finns många meningar om för vem det har betydelse. Blir man som turist lockad att besöka Berättarnas län? Är det mer ett internt begrepp som använts inom berättarvärlden i Västerbotten för att gå åt samma håll? Vem känner sig bekväm med att bo i Berättarnas län? Detta är frågor som jag inte kommer att kunna ge något tydligt svar på, men som är väldigt intressanta! Och ibland kan det ju vara nog så viktigt att ställa frågor som att ge svar.

4. Vad blir resultatet?

– Resultatet blir en rapport som jag sitter och filar på i detta nu. Att försöka koka ner alla berättelser i en sammanhållen text är en stor utmaning!

5. Vad är dina tankar eller erfarenheter såhär långt?

– Jag tycker mig märka att det finns otroligt mycket berättarglädje i Västerbotten! Projektet har för många inneburit en möjlighet att få upptäcka berättandet, och en återkommande replik under intervjuerna som jag har gjort är ”Vi vill berätta mer!”. Men som alltid är det en fråga om tid och resurser, och vem som ska ha ansvaret för berättandet. Det är en spännande konstform eftersom den är så gränsöverskridande och kan användas i alla övriga konstformer och av många olika kulturinstitutioner och föreningar, och i besöksnäringen inte minst. Men det gör kanske också att ingen riktigt känner ansvaret för att ta upp bollen. Så den stora frågan är ju vad som händer nu när projektet är slut. Jag hoppas att min utvärdering kan visa att det finns mycket att bygga vidare på.

Berättande i Liverpool

Berättelser och berättande från Västerbotten möter berättarkultur i Liverpool under en vecka i november.

En stor del av berättargänget befinner sig i Liverpool denna vecka. Medlemmar i projektgruppen och styrgruppen tillsammans med representanter från Västerbottensteatern gör studiebesök med intressanta möten från berättarrepresentanter i Liverpool för att lära, inspireras, skapa kontakter och utbyten med varandra.

Liverpool_1 Liverpool_2

Den övre bilden visar ett hypermodern stadsbibliotek inrymt i en gammal byggnad. Den undre visar det år 2011 öppnade Museum of Liverpool, ett mycket fint stadsmuseum.

Här samtalar styrgruppens Christina Friberg och Annika Sandström med Tracey Collins från Liverpool Storytelling:

Liverpool_3

Västerbotten på engelska gjorde avtryck

Samtidigt med resan har föreställningen Västerbotten spelats tre gånger, av och med Marianne Folkedotter, med musik av Jonas Knutsson och Johan Norberg och bilder av Sune Jonsson, i en specialskriven engelsk version. Föreställningen får fin recension från Liverpool sound and vision. Läs hela recensionen här.

Ian D Hall skriver: ”It takes on colours, shapes and sounds that seem unreal, seem spectral and concealed in fine mist and has the mysterious charm of a Swedish version of Dylan Thomas’ Llareggub woven into the fabric of its society; a society that is unleashed by the story-telling ability of Ms. Folkedotter.” Och ”Västerbotten is unexpectedly delightful, a piece of theatrical accomplishment in which a truthful monologue can stretch its delivery net far and wide.” Han avslutar sin recension med orden: ”Västerbotten is a triumph of Swedish culture!”

Vi är omåttligt stolta.

Och dessutom; sajten Art in Liverpool skriver om sina intryck av Sune Jonsson och längtan efter att få besöka kulturhuvudstaden Umeå efter ett samtal med vår projektledare Anders Karlsson.

Succé för En vandring i skilda världar

Kagegarden-2Under projektet har vi utvecklat och genomfört ”En vandring i skilda världar” som är en dramatiserad berättarvandring genom de gamla delarna av Skellefteå stad. Här möter vi karaktärerna Greta Lundmark och Anna Nordlander, som med helt olika bakgrund såväl socialt som ekonomiskt tar oss med in i deras liv under 1800-talet. Vi börjar i Kågegården hos Greta och tillsammans med Anna vandrar vi sedan mot Stiftsgården och familjen Nordlanders stora tebjudning.

Produkten En vandring i skilda världar såldes via Ticnet.se och eterfrågan var stor, alla biljetter var slutsålda inom en vecka! Efterfrågan finns förhoppningsvis för denna produkt också efter projektets slut.

Läs mer: Greta Lundmark värd för internationell visningsresa.

Skilda_varldar

Nya workshops i corporate storytelling

Nu är vi igång igen med nya workshops för anställda inom Region Västerbotten. Tre omgångar ska vi köra i höst, där varje kurs som vanligt hålls i två delar; först två intensiva dagar som ger grundläggande kunskap om metoden och massor av övningar och exempel. Sedan en månads eget arbete med stöd och coachning av mig som ledare, för att stötta varje deltagare i processen att ta fram sin egen jobbrelaterad berättelse. Sista dagen träffas vi igen för att träna presentationsteknik och framförande, stöta och blöta och putsa berättelserna tillsammans med de övriga deltagarna för att slutligen ha sin egen färdiga historia att framföra.

Processen är en stor del av målet, och varje gång slås jag över vilken otrolig kraft det ligger i berättandet. Ingen grupp är den andra lik, och samtidigt så finns det något universellt som förenar alla; när man får återuppleva vad det innebär att berätta. Att jobba med sin egen kreativitet, sina egna upplevelser och sin egen inspiration till det budskap man faktiskt vill föra ut. Och få uppleva kraften när berättelserna får egna vingar och sprider sig vidare…

kursstolar

20141009_RV_kursgrupp

storytelling_IMG_20140923_164547

Adak-Ulla – en berättarföreställning

Om tre veckor är det dags för premiären av Adak-Ulla, där vår egen medarbetare både skapat och framför berättarföreställningen.

adakulla

Sunniva Abelli och Marianne Folkedotter

Att färdas i väglöst land kräver kunskap, uthållighet och styrka oavsett om det är ett yttre eller inre landskap man färdas i.

Ulrika Lovisa Andersdotter eller Adak-Ulla som hon kommit att kallas i folkmun kom till Asplunda, Adak i början av 1840-talet. Förutom att sköta hem och jordbruk ägnade hon sig också åt handel, vilket var ovanligt för kvinnor på den tiden. Vintertid gjorde hon handelsresor med häst och släde mellan olika handelsplatser, i Västerbotten och Norrbotten men även över fjällen till Norge.

En kvinna som banade nya vägar

I den här föreställningen har Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum och projektledare för vårt delprojekt Västerbotten berättar, utifrån arkivmaterial, muntliga och skrivna berättelser skapat sin bild av Adak-Ulla.

Fram träder en driftig och framåt kvinna som på olika sätt banade nya vägar. En kvinna som inte bara lät vägarna ta henne bort utan också använde dem till att öka välståndet för människorna i sin egen hemtrakt.

Information om föreställningen

Lördag 20 september kl 14 • Söndag 21 september kl 14
Av och med Marianne Folkedotter och Sunniva Abelli

Biljetter finns att köpa via Biljettcentrum i Umeå. Läs mer om berättarföreställningen på Västerbottens museums hemsida.

Skördetid!

harvest

Så har vi då gått in i den sista terminen för Västerbotten – berättarnas län. Hösten är verkligen en skördetid även för oss! Den är full av aktiviteter, föreställningar, workshops och produkter som ska lanseras – sådant som växt och mognat fram under projektets gång.

Samtidigt ska vi börja avrunda och avsluta dessa projektår, bland annat med en genomgripande utvärdering av våra aktiviteter och arbetssätt. (Det återkommer vi mer om snart)

Så det känns lite som som upptakt, final och avslut på samma gång just nu.

Styrgruppsmöte i Lövånger

Den 18 juni samlades styrgruppen för ”Västerbotten – berättarnas län” igen. Den här gången möttes vi i Lövångers kyrkstad. Huvudpunkten på dagordningen var denna gång ”Berättandet 2015 och framåt”. Konsulten Jonas Lundqvist (längst till vänster på bilden) presenterade sina tankar kring hur man skulle kunna fördjupa den kartläggning kring det västerbottniska berättandet som han genomförde i slutet av förra året.

Styrgrupp_LovangerUnder hösten kommer Jonas och Rose-Marie Lindfors att med hjälp av intervjuer fördjupa kunskapen om hur vi bör gå vidare när det gäller berättandet i Västerbotten och dess framtid. Med hjälp av fördjupningen kommer vi efter semestern att söka medel till en förstudie som ska utreda förutsättningarna för ett framtida berättarcentrum i Västerbotten – en intressant tanke och en minst sagt stor framtida utmaning!

Storytelling ger nya verktyg och teambuilding

Ännu en workshopsomgång med Region Västerbotten är över. Den här gången var alla deltagare kollegor från samma enhet, vilket skapade en ytterligare dimension och dynamik i processen. Det blir något speciellt att fantisera, kreera och lära känna varandra på ett helt nytt sätt, och samtidigt få stöd i berättandet från andra med samma förkunskap som en själv.

”Jag har fått ett nytt verktyg att använda i mitt arbete. Jag är glad att jag och mina arbetskamrater har fått syn på berättelsernas kraft!”

”Det här blev en riktig teambuilding för vår grupp. Det känns suveränt att alla på arbetsplatsen ska gå igenom samma sak.”

storytelling_RV_juni