Möte om branschens roll i framtidens Berättarfestival

Skulle det vara intressant att skapa en branschkonferens för berättare i Sverige? Vi bjöd in till ett möte för att presentera idéer kring en sådan satsning.

branschmote

I Berättarnas stad finns en berättarfestival, som är ett av de prioriterade områden för produktuveckling inom delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad.

Under förra veckans Berättarfestival i Skellefteå bjöd så delprojektet tillsammans med representanter från bland annat Västerbottensteatern, Skellefteå Berättarförening, Berättarfestivalen samt övriga delar i projektet Västerbotten Berättarnas län in till ett möte för att diskutera framtids- och utvecklingsfrågor. Hur skulle Berättarfestivalen i Skellefteå kunna bli ett forum som spelar roll för berättare i hela Sverige, både som en plats för möten och erfarenhetsutbyte, men också som ett sätt att faktiskt visa för andra branscher hur berättandet kan göra skillnad i deras verksamhet?

Med önskan om att få input kring dessa frågeställningar hade projektet Kulturturism i berättarnas stad bjudit in representanter från olika delar av den svenska berättarbranschen. Intresset var stort och vi fick till och med byta till en större intilliggande lokal för att alla skulle få plats!

Synpunkter som kom upp var bland annat att skapa en plats i festivalen där vi med den som bas kan nå ut med våra gemensamma målsättningar för branschen i sin helhet. Tillsammans. Kanske en berättarantikvarie i varje region? Sprida kunskap om hur vi jobbar gränsöverskridande mellan institutioner och konstformer just när det gäller berättandet. Men också att vi måste träna på att ”konsulta”, hur når vi ut till de som finns i andra branscher? Vi konstaterade också att de aktörer som finns bildar en slags mosaik snarare än att de konkurrerar med varandra om samma idéer.

Projektet tackar ödmjukast för den stora delaktigheten i mötet och tankarna som dryftades – det här tar vi med oss i arbetet för att göra nästa års festival ännu bättre, tillsammans. branschmote2