Berättarvandringar 2014 – såhär gjorde vi

Under vintern 2013 och vårsommaren 2014 har konceptet Berättarvandringar tagit sin form i Skellefteå. Aktörer som på egen hand bedrivit guidningar och vandringar ingick i ett utvecklande samarbete. Sommarens utbud har möjliggjorts genom inte mindre än sju aktörer och har resulterat i tio olika berättarvandringar.

berattarvandring_Boliden

Från en berättarvandring i Boliden, sommaren 2014. Berättarguide: Enar Nordvik.

Vandringarna har ägt rum på olika platser i Skellefteå kommun, och på olika datum, dock med den gemensamma veckodagen och klockslaget söndag klockan 14:00. Syftet har dels varit att visa upp utbudet, men minst lika mycket att försöka samordna, nå ut till nya målgrupper och undersöka betalningsviljan hos densamma. Målet har också varit att skapa förutsättningar att bedriva guidade upplevelser genom att sätta ett pris på varan.

Medverkande aktörer har varit Skellefteå museum, Destination Skellefteå, Skelleftebygdens Berättarförening, Ytterholmen Event, Rismyrlidens Vänner, Svansele Vildmarkscenter och Skellefteå kommun.

Etablera nya vanor för Skellefteåborna

Aktörerna trodde på idén, men visst var det med spänning som det sjösattes. Hur var mixen, prissättningen och hur långt skulle vi nå ut med budskapet? Framförallt trodde vi på en lokal publik, och målet var att etablera nya vanor och ”nöta in” samma tid och veckodag.

Aktörerna i referensgruppen har på olika sätt bidragit med egna insatser och tid. Förutsättningarna ser olika ut för samtliga. Målsättningen är dock densamma – att vi gemensamt bidrar till någonting som gör att vi också enskilt når ut bättre och lyfter Skellefteå tillsammans. I den mån aktörer har behövt producera nytt material har projektet kunnat ge ersättning för detta. Likaså för genrep och genomförande.

Fakta om vandringarna

Utpriset i grundutförande sattes till 125 kr för vuxen, och gratis för medföljande barn upp till 12 år. Bakgrunden till det var faktorer som gruppstorlek (max 20 personer), marknadsföringskostnad och möjligheten att arvodera en professionell guide. De vandringar som innehöll någonting extra som fika eller transport, hade ett högre pris. Den flytande stadsvandringen hade en åldersgräns på 18 år.

Marknadsföringen har framförallt bestått av annonsering, men också framtagande av affisch och flyer. Marknadsföring på webben och i sociala medier har skötts av Kultur Skellefteå, sedan har naturligtvis övriga aktörer delat och hjälpt till att sprida vidare.

Här är några ögonblicksbilder från Facebook-uppdateringar:

vandringsbild1

vandringsbild

 

 

Lovande resultat

Sammanfattningsvis har detta vari ett ett fruktbart samarbete som gett de medverkande energi och inspiration. Intresse för produkterna finns – hälften av vandringarna blev slutsålda! Vårt intryck är att Skelleftebon med stolthet tagit emot konceptet Berättarvandringar och dess utbud. Priset är inget hinder, vi tror att andra faktorer spelar in i de fall där biljettförsäljningen varit låg. Till exempel att den produkten redan erbjudits tidigare eller fått en för otydlig beskrivning i programmet.

Berättarvandringarna har varit en aktivitet inom EU-projektet ”Västerbotten – berättarnas län” och dess delprojekt ”Kulturturism i Berättarnas stad”, med Skellefteå kommun som huvudman. Syftet med projektet är att genom produktutveckling ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser. Det långsiktiga syftet är att öka besökare till destinationen Skellefteå – berättarnas stad.