Tack för oss!

Berattarprojektgrp

Med denna somriga bild vill vi som arbetat med projektet ”Västerbotten – berättarnas län” tacka för oss. Nu är det nämligen slut… Från vänster ser vi Marie Mandalh som hållit i delprojektet ”Kulturturism i Berättarnas stad”, Anders Karlsson som koordinerat hela projektet, Marianne Folkedotter som drivit delprojektet ”Västerbotten berättar” och Jenny Eklund som svarat för alla de workshops i storytelling som vi arrangerat.

Tiden går fort när man har roligt, och det har vi haft :-) Läs gärna mer på vår webb vad vi lyckats åstadkomma sedan vi startade projektet i september 2011. Vi har även en utvärdering som vi kan skicka om så önskas – skicka i så fall ett mejl till anders.karlsson@regionvasterbotten.se.

Alltså; nu säger vi tack för oss – men berättandet i Västerbotten kommer att leva vidare och frodas!

/ Marie, Anders, Marianne och Jenny

 

 

Fem frågor om utvärderingen av berättarprojektet

Hur utvärderar man ett flerårigt projektarbete med många olika grenar, infallsvinklar, mål och målgrupper? Vi ville göra något konstruktivt och framåtsyftande av arbetet och gav därför kulturanalytikern Helena Kuhlefelt i uppdrag att följa och utvärdera projektet under dess sista månader.

1. Vem är du?

– Jag är kulturanalytiker, vilket innebär att jag är intresserad av hur kulturella föreställningar, normer och värderingar påverkar oss människor på olika sätt. Jag är framförallt intresserad av hur uppfattningar om historien och platsen vi lever på formar oss och synen på vilka vi är. Vilka historier berättas, HelenaKoch vilka tystas? Vem får känna sig inkluderad i berättelsen om det förgångna? Och då är ju Västerbotten – Berättarnas län en guldgruva att få grotta ner sig i! Men jag är också intresserad av organisationskultur – hur fungerar olika arbetsplatser, vad händer när människor från flera olika organisationer ska mötas i ett och samma projekt? Vad förblir outsagt och vilka missförstånd kan uppstå? Och vilka fördelar kan man dra av att mötas från olika håll?

– Om du vill ha mer om mig som privatperson så kan jag säga att jag är uppvuxen i Jämtland men hamnat i Umeå, och gillar loppisar, sträckkolla tv-serier (för närvarande Twin Peaks) och god mat typ. Är Norrlandspatriot som samtidigt protesterar högljutt mot att Norrland används som begrepp (lite på samma sätt som att ingen annan får snacka skit om ens mamma).

2. Vad är det du utvärderar till projektet Västerbotten – berättarnas län?

– Jag har framförallt kommit att inrikta mig på att utvärdera själva arbetsprocessen/arbetsprocesserna i projektet. Hur har man jobbat, varför har man valt att jobba så, är det något som skulle kunna göras annorlunda? Vilka effekter upplever personer som har varit inblandade i projektet att det har fått för dem? Min ingång har varit att låta så många människor som möjligt komma till tals från sina olika utgångspunkter. Men min utvärdering kommer inte att vara ”sanningen” om projektet.

3. Finns det något du särskilt undersöker/tittar efter?

– Projektet har nått så många människor på så många nivåer, så det finns många bilder av vad projektet har inneburit. Men min utvärdering är ett försök att visa på några bilder i alla fall. Ytterligare en aspekt är vad Västerbotten – Berättarnas län ska betyda som begrepp, och för vem. Det är ett begrepp som har funnits med längre än bara det här projektet, och det finns många meningar om för vem det har betydelse. Blir man som turist lockad att besöka Berättarnas län? Är det mer ett internt begrepp som använts inom berättarvärlden i Västerbotten för att gå åt samma håll? Vem känner sig bekväm med att bo i Berättarnas län? Detta är frågor som jag inte kommer att kunna ge något tydligt svar på, men som är väldigt intressanta! Och ibland kan det ju vara nog så viktigt att ställa frågor som att ge svar.

4. Vad blir resultatet?

– Resultatet blir en rapport som jag sitter och filar på i detta nu. Att försöka koka ner alla berättelser i en sammanhållen text är en stor utmaning!

5. Vad är dina tankar eller erfarenheter såhär långt?

– Jag tycker mig märka att det finns otroligt mycket berättarglädje i Västerbotten! Projektet har för många inneburit en möjlighet att få upptäcka berättandet, och en återkommande replik under intervjuerna som jag har gjort är ”Vi vill berätta mer!”. Men som alltid är det en fråga om tid och resurser, och vem som ska ha ansvaret för berättandet. Det är en spännande konstform eftersom den är så gränsöverskridande och kan användas i alla övriga konstformer och av många olika kulturinstitutioner och föreningar, och i besöksnäringen inte minst. Men det gör kanske också att ingen riktigt känner ansvaret för att ta upp bollen. Så den stora frågan är ju vad som händer nu när projektet är slut. Jag hoppas att min utvärdering kan visa att det finns mycket att bygga vidare på.

Magasinet Berätta i final för Svenska Publishing-Priset

Hurra, Skellefteå kommun tillsammans med Krux är nominerade till Svenska Publishing-Priset med kulturmagasinet Berätta. Nu har tidskriften gått till final. 

Berätta är ”ett nyfiket magasin om litterärt och muntligt berättande i Skellefteregionen”, och är en av de produkter som tagits fram inom ramen för delprojektet Kulturturism i Skellefteå – berättarnas stad, som ingår i Västerbotten – berättarnas län. Av över fyrahundra tävlingsbidrag i Svenska Publishing-Priset har tävlingsjuryn nominerat i genomsnitt strax under sex bidrag per kategori, och magasinet Berätta har alltså tagit sig till final.

Tävlingen avgörs 6 oktober. Håll tummarna för oss!

Om du inte har läst Berätta än, så finns det att hämta på Biblioteken, Nordanå eller turistbyrån i Skellefteå. Vill du få magasinet hemskickat? Här kan du såväl beställa hem den, läsa den digitalt samt läsa mer om magasinet.

Undrar du vilka fler som är nominerade? Läs mer om publishingpriset 2014.

Berätta
”Med BERÄTTA vill vi väcka lusten att lära mer om berättarna här i regionen och om platserna som givit upphov till berättelserna. Som läsare kommer du att möta berättelser som ofta återfinns i fantasin, berättelser bortom normen – men framförallt berättelser om människor. Från kust till fjäll. Från dåtid till nutid. Gemensamt för dem alla är att de hämtat kraft och skaparanda ur landskapet.”

Skördetid!

harvest

Så har vi då gått in i den sista terminen för Västerbotten – berättarnas län. Hösten är verkligen en skördetid även för oss! Den är full av aktiviteter, föreställningar, workshops och produkter som ska lanseras – sådant som växt och mognat fram under projektets gång.

Samtidigt ska vi börja avrunda och avsluta dessa projektår, bland annat med en genomgripande utvärdering av våra aktiviteter och arbetssätt. (Det återkommer vi mer om snart)

Så det känns lite som som upptakt, final och avslut på samma gång just nu.

Gömda men inte glömda på Nordanås utescen

Första helgen i juli kunde man lyssna till Birgit Andersson, berättare och Olaf Schneider, musiker och kompositör när de framförde föreställningen ”Gömda men inte glömda” på utescenen på Nordanå i Skellefteå.

Birgit Andersson har via en djupdykning i arkivmaterial skapat berättelsen Gömda men inte glömda. Den handlar om skeppsbyggaren, redaren och sågverksdisponenten Nikanor Sandström. Via honom får publiken en inblick i historien och det högre ståndslivet i Skellefteå under mitten av 1800-talet. Föreställningen som tidigare i år spelats på Stiftsgården framfördes den här gången utomhus på Nordanåområdet, den plats där delar av händelserna en gång ägt rum.
Birgit och Olaf i aktion - Gomda men inte glomda

Styrgruppsmöte i Lövånger

Den 18 juni samlades styrgruppen för ”Västerbotten – berättarnas län” igen. Den här gången möttes vi i Lövångers kyrkstad. Huvudpunkten på dagordningen var denna gång ”Berättandet 2015 och framåt”. Konsulten Jonas Lundqvist (längst till vänster på bilden) presenterade sina tankar kring hur man skulle kunna fördjupa den kartläggning kring det västerbottniska berättandet som han genomförde i slutet av förra året.

Styrgrupp_LovangerUnder hösten kommer Jonas och Rose-Marie Lindfors att med hjälp av intervjuer fördjupa kunskapen om hur vi bör gå vidare när det gäller berättandet i Västerbotten och dess framtid. Med hjälp av fördjupningen kommer vi efter semestern att söka medel till en förstudie som ska utreda förutsättningarna för ett framtida berättarcentrum i Västerbotten – en intressant tanke och en minst sagt stor framtida utmaning!

Veckobrev, v 1–7, 2014

Mitten av februari. Trots kulturhuvudstadsinvigning och OS-framgångar känns det lite motigt med det evinnerliga gråvädersslasket. Då är det desto roligare att tänka framåt!

I slutet av januari tillbringade hela projektgruppen – Marie Mandalh, Marianne Folkedotter, Jenny Eklund och jag – två inspirerande dagar på Stiftsgården i Skellefteå. ”Nytändning” skulle man kunna kalla det. Fyllda av energi är vi beredda att ta oss an allt som väntar 2014: fler premiärer på berättarföreställningar och inte minst berättande av olika slag i Berättarnas stad Skellefteå.

Kartläggning inför framtiden

BerattarrapportI slutet av förra året presenterade Jonas Lundqvist en kartläggning kring det västerbottniska berättandet och dess framtid. Vi har nu presenterat hans rapport för styrgruppen. Resultaten i korthet: det finns ett fortsatt stort och brett intresse att utveckla berättandet i länet ytterligare, inte minst inom vad vi kan kalla ”tillämpat berättande”, det vill säga berättandet som verktyg i olika sammanhang. För egen del ser jag verkligen fram emot att få vara med och förverkliga de utvecklingsidéer som presenteras i rapporten – tänk om vi rent av på sikt kan skapa ett resurscentrum för regionens berättande?

/Anders

Veckobrev, v 49–52, 2013

Här kommer så årets allra sista veckobrev.

I början av december var vi på möte i …… kommun för att fråga om de skulle vilja utses till Årets Berättarkommun år 2014. Och de ville de! Så nu får ni vara nyfikna i ytterligare tre månader, närmare bestämt till den 27 mars, då Robertsfors överlämnar berättarbudkavlen till… Det sker som vanligt under Berättarfestivalen i Skellefteå.

Arets berättarkommun 2013 Robertsfors 2013

Robertsfors kommunalråd Patrik Nilsson tar emot berättarbudkavlen under 2013 års Berättarfestival i Skellefteå. Vilken kommun kan tänkas bli Årets Berättarkommun 2014?

Den 9 december var det dags för projektägaren själv, Region Västerbotten, att ta del av vårt pågående arbete med storytelling. Under en personaldag med mer än hundra deltagare höll Jenny i två inspirerande workshops; hur kan en stor och mångfacetterad verksamhet som Region Västerbotten kommunicera sin värdegrund med hjälp av storytelling?

Jag sparar det allra bästa till sist, även om det inte är en dagsfärsk nyhet. Det är nu helt klart att projektet ”Västerbotten – berättarnas län” beviljats förlängning i ytterligare fyra månader. Det innebär att vi får ännu mer tid att under hela 2014 fördjupa, bredda och sprida det muntliga berättandet i länet. Med denna julklapp till oss själva önskar jag, Marie, Jenny och Marianne en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Anders