Konferensen Tell me a story får en fortsättning

Nu är det klart att Tell me a story, konferensen som vill lyfta berättande i yrkessammanhang, återkommer 2015 i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå.

Tellmeastory2015

En av de starkast lysande aktiviteterna redan innan projektet Västerbotten – Berättarnas län drog igång var Berättarfestivalen i Skellefteå. Ganska tidigt kunde vi dock slå fast att det saknades ett område i festivalen som tydligt gick att paketera och ta betalt för och med en gemensam avsändare, detta ledde till att Berättafestivalen blev ett av de fem prioriterade områdena för delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad.

Resultatet blev konferensen Tell me a story, som redan första året attraherade ett hundratal deltagare. Glädjande nog har styrgruppen för Berättarfestivalen beslutat sig för att arrangera konferensen i år igen och där finns givetvis projektet med och stöttar det förarbete som skett nu i höst, i form av framför allt annonsering och pressbearbetning. Syftet är att säkerställa den långsiktighet som varit ambitionen för alla produkter. Helt enkelt att ytterligare förankra hos målgrupperna, men också nåt ut med att detta är en kompletterande del till Berättarfestivalen som kan vara ett verktyg för många yrkesgrupper.

Utgångspunkten är övertygelsen om att i berättandet finns kraft att påverka och förändra vår värld till en bättre plats. Med konferensen vill Berättarfestivalen ge inspiration och tillföra kompetens till alla som vill använda berättandet i sitt arbete med att få människor att lära och växa – både barn och vuxna och på många olika sätt.

Om nästa års konferens

TELL ME A STORY 2015
En konferens om att använda berättandets kraft för lärande och växande.
Skellefteå 26-27 mars 2015.

Konferensen bjuder på en mix av föreläsningar och workshops. Vi får ta del av olika perspektiv på berättandets kraft presenterat av forskare, pedagoger, berättare och andra intressanta och inspirerande personligheter som delar med sig av både teoretiska och praktiska erfarenheter.

Tell Me A Story vänder sig till alla som arbetar med lärande och växande: pedagoger och lärare på alla nivåer, den som arbetar med integration, ungdomsledare, personal inom vård- och omsorg, studieorganisatörer, organisations- och personalutvecklare, kommunikatörer, berättare, bibliotekarier….. Oavsett vilket område deltagarna kommer ifrån är målet att var och en kommer att få med sig en rejäl portion inspiration och konkreta redskap till det vardagliga arbetet med människor.

Mer information om Tell Me a Story 2015 finns här: http://berattarfestivalen.se/konferens/

Strykande åtgång på Berätta, och en hedersam andraplats förresten…

magasinet_beratta

Magasinet Berätta, som producerats med fokus på det litterära och muntliga berättandet i Skellefteåregionen, har distribuerats sedan den blev klar lagom till Berättarfestivalen i mars 2014. 6000 exemplar trycktes på svenska och i skrivande stund är lagret helt tomt och ett nytryck på väg in.

Den strykande åtgången är oerhört smickrande förstås – och visar på behovet av en sådan här produkt men också stoltheten över det den faktiskt berättar om! Berätta har distribuerats på Turistbyrån, Nordanå, Skellefteå Airport och inte minst Biblioteken i Skellefteå men också på strategiska möten, mässor och konferenser i kölvattnet av Kulturhuvudstadsåret inte minst.

Publishingpriset

Vi kunde tidigare i höst berätta att Berätta nominerades till Svenska Publishingpriset i kategorin Infomagasin. Vi tog inte hem det, men placerades på en hedersam andraplats av sju nominerade bidrag. Vann gjorde VI Trädgård.

Här kan du se hur juryn poängbedömde:

magasinet_beratta_pris

Workshop om berättarvandringar för att hitta grejen

workshop_berattarvandringarI slutet på oktober samlades representanter för de organisationer som tillsammans genomfört Berättarvandringar i Skellefteå under sommarsäsongen 2014. Syftet med dagen var att tillsammans tydliggöra ”grejen” med just Berättarvandringar.  Vad är det och varför är det viktigt?

Den sammanfattande beskrivningen som togs fram blev: ”En berättarvandring är en fysisk och mental förflyttning. Där finns det en tydlig berättelse med känsla och passion som driver vandringen framåt. Den är lärorik och underhållande. Med ”aha-upplevelse!”

Kriterier och viktiga infallsvinklar

Som en logisk följd av detta diskuterade vi också mer specifika kriterier, utöver de som fanns med redan denna säsong (längd, dag och tid). Huvudmannaskap och behov av samordning för att kunna erbjuda fortsatta vandringar också 2015 var också frågor vi funderade mycket över.

Slutligen sammanfattade vi ett antal punkter som definerar varför vi, i den så kallade referensgruppen, tycker att detta är viktigt att jobba med. Och det är bland annat:

  • Trygga utbudet i framtiden
  • Säkerställa ett behov hos ortsbefolkning såväl som besökare
  • Kunna erbjuda arenor till aktörer
  • Stötta berättandet, lusten att både skriva och berätta
  • Självklart i Berättarnas stad
  • Ta vara på synergieffekter med till exempel Berättarfestivalen
  • Kulturturism är prioriterat i kulturplanen

Succé för En vandring i skilda världar

Kagegarden-2Under projektet har vi utvecklat och genomfört ”En vandring i skilda världar” som är en dramatiserad berättarvandring genom de gamla delarna av Skellefteå stad. Här möter vi karaktärerna Greta Lundmark och Anna Nordlander, som med helt olika bakgrund såväl socialt som ekonomiskt tar oss med in i deras liv under 1800-talet. Vi börjar i Kågegården hos Greta och tillsammans med Anna vandrar vi sedan mot Stiftsgården och familjen Nordlanders stora tebjudning.

Produkten En vandring i skilda världar såldes via Ticnet.se och eterfrågan var stor, alla biljetter var slutsålda inom en vecka! Efterfrågan finns förhoppningsvis för denna produkt också efter projektets slut.

Läs mer: Greta Lundmark värd för internationell visningsresa.

Skilda_varldar

Berättarvandringar 2014 – såhär gjorde vi

Under vintern 2013 och vårsommaren 2014 har konceptet Berättarvandringar tagit sin form i Skellefteå. Aktörer som på egen hand bedrivit guidningar och vandringar ingick i ett utvecklande samarbete. Sommarens utbud har möjliggjorts genom inte mindre än sju aktörer och har resulterat i tio olika berättarvandringar.

berattarvandring_Boliden

Från en berättarvandring i Boliden, sommaren 2014. Berättarguide: Enar Nordvik.

Vandringarna har ägt rum på olika platser i Skellefteå kommun, och på olika datum, dock med den gemensamma veckodagen och klockslaget söndag klockan 14:00. Syftet har dels varit att visa upp utbudet, men minst lika mycket att försöka samordna, nå ut till nya målgrupper och undersöka betalningsviljan hos densamma. Målet har också varit att skapa förutsättningar att bedriva guidade upplevelser genom att sätta ett pris på varan.

Medverkande aktörer har varit Skellefteå museum, Destination Skellefteå, Skelleftebygdens Berättarförening, Ytterholmen Event, Rismyrlidens Vänner, Svansele Vildmarkscenter och Skellefteå kommun.

Etablera nya vanor för Skellefteåborna

Aktörerna trodde på idén, men visst var det med spänning som det sjösattes. Hur var mixen, prissättningen och hur långt skulle vi nå ut med budskapet? Framförallt trodde vi på en lokal publik, och målet var att etablera nya vanor och ”nöta in” samma tid och veckodag.

Aktörerna i referensgruppen har på olika sätt bidragit med egna insatser och tid. Förutsättningarna ser olika ut för samtliga. Målsättningen är dock densamma – att vi gemensamt bidrar till någonting som gör att vi också enskilt når ut bättre och lyfter Skellefteå tillsammans. I den mån aktörer har behövt producera nytt material har projektet kunnat ge ersättning för detta. Likaså för genrep och genomförande.

Fakta om vandringarna

Utpriset i grundutförande sattes till 125 kr för vuxen, och gratis för medföljande barn upp till 12 år. Bakgrunden till det var faktorer som gruppstorlek (max 20 personer), marknadsföringskostnad och möjligheten att arvodera en professionell guide. De vandringar som innehöll någonting extra som fika eller transport, hade ett högre pris. Den flytande stadsvandringen hade en åldersgräns på 18 år.

Marknadsföringen har framförallt bestått av annonsering, men också framtagande av affisch och flyer. Marknadsföring på webben och i sociala medier har skötts av Kultur Skellefteå, sedan har naturligtvis övriga aktörer delat och hjälpt till att sprida vidare.

Här är några ögonblicksbilder från Facebook-uppdateringar:

vandringsbild1

vandringsbild

 

 

Lovande resultat

Sammanfattningsvis har detta vari ett ett fruktbart samarbete som gett de medverkande energi och inspiration. Intresse för produkterna finns – hälften av vandringarna blev slutsålda! Vårt intryck är att Skelleftebon med stolthet tagit emot konceptet Berättarvandringar och dess utbud. Priset är inget hinder, vi tror att andra faktorer spelar in i de fall där biljettförsäljningen varit låg. Till exempel att den produkten redan erbjudits tidigare eller fått en för otydlig beskrivning i programmet.

Berättarvandringarna har varit en aktivitet inom EU-projektet ”Västerbotten – berättarnas län” och dess delprojekt ”Kulturturism i Berättarnas stad”, med Skellefteå kommun som huvudman. Syftet med projektet är att genom produktutveckling ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser. Det långsiktiga syftet är att öka besökare till destinationen Skellefteå – berättarnas stad.

Magasinet Berätta i final för Svenska Publishing-Priset

Hurra, Skellefteå kommun tillsammans med Krux är nominerade till Svenska Publishing-Priset med kulturmagasinet Berätta. Nu har tidskriften gått till final. 

Berätta är ”ett nyfiket magasin om litterärt och muntligt berättande i Skellefteregionen”, och är en av de produkter som tagits fram inom ramen för delprojektet Kulturturism i Skellefteå – berättarnas stad, som ingår i Västerbotten – berättarnas län. Av över fyrahundra tävlingsbidrag i Svenska Publishing-Priset har tävlingsjuryn nominerat i genomsnitt strax under sex bidrag per kategori, och magasinet Berätta har alltså tagit sig till final.

Tävlingen avgörs 6 oktober. Håll tummarna för oss!

Om du inte har läst Berätta än, så finns det att hämta på Biblioteken, Nordanå eller turistbyrån i Skellefteå. Vill du få magasinet hemskickat? Här kan du såväl beställa hem den, läsa den digitalt samt läsa mer om magasinet.

Undrar du vilka fler som är nominerade? Läs mer om publishingpriset 2014.

Berätta
”Med BERÄTTA vill vi väcka lusten att lära mer om berättarna här i regionen och om platserna som givit upphov till berättelserna. Som läsare kommer du att möta berättelser som ofta återfinns i fantasin, berättelser bortom normen – men framförallt berättelser om människor. Från kust till fjäll. Från dåtid till nutid. Gemensamt för dem alla är att de hämtat kraft och skaparanda ur landskapet.”

En karta in i riksintresset

kartan_nordanaUnder arbetet med att ta fram vandringar och dramatiserade upplevelser baserade på platsen Nordanå, upptäckte vi behovet av en sammanhållande karta över det område som berättelserna kretsar kring. Resultatet blev en estetisk och förklarande karta för både turister, aktörer och berättare.

Kartan i sitt grundutförande fanns redan framtagen för magasinet Berätta och behövde bara några små justeringar för att kunna appliceras som rivkarta. Helt enkelt ett arbetsverktyg för turistbyrån, receptionen på Nordanå, Stiftsgården och andra aktörer på området och i Skellefteå. För att hänvisa besökare från plats till plats, svara på frågor eller markera var gruppen kommer tas emot före vandringen och liknande. Ett bra arbetsverktyg för både personal och besökare.

Nordanå ingår tillsammans med bland annat Bonnstan och Lejonströmsbron i riksintresset ”Skellefteå sockencentrum” (AC 20 Skellefteå, västra delen) med motiveringen ”Skellefteå sockencentrum, kyrkstad och marknadsplats vid den gamla kustlandsvägen, som berättar om platsens betydelse för bygdens kyrkliga, sociala och kommersiella liv sedan medeltiden.” Läs mer på Wikipedia.

Ser du ett behov av kartan i ditt arbete med besöksnäringen i Skellefteå – vänd dig till receptionen på Nordanå.

Greta Lundmark värd för internationell visningsresa

Projektet Kulturturism i Berättarnas stad har under våren 2014 haft glädjen att ta emot inte mindre än två grupper med brittiska researrangörer, den ena i mars och den andra i juni. Visningarna har ägt rum i samarbete med Destination Skellefteå och Swedish Lapland Visitors Board, som en del i ett större paket.

Produkten som ”testats” vid dessa tillfällen heter Old town tour och består av en berättarvandring genom Bonnstan tillsammans med karaktären Anna Nordlander, som avslutas i bagarstugan, eller med fördel i Kågegården, där ett möte med bondkvinnan Greta Lundmark äger rum. Den senare visningen modifierades något efter kundens önskemål om att fokusera på det svenska midsommarfirandet.

Foto: Johan Granstrand.

Kagegarden-2 Kagegarden-3 Kagegarden-5

Test under FEST i Malå

Jörgen Stenberg och Lii Biegga har tillsammans med Malå sameförening velat lyfta fram sitt kulturarv och sina berättelser. Hur kan man utforma sådana produkter anpassade för grupper? Det har vi arbetat tillsammans med.

Premiär för en testgrupp för en stor heldagsupplevelse blev inte mindre än konferensdeltagarna på FEST, som besökte den samiska boplatsen Koppsele i början av juni 2010. FEST står för Federation of European Storytelling och bestod av över hundra deltagare från hela Europa, varav många aldrig upplevt någonting liknande tidigare.

Njut av underbara försommarbilder från Koppsele invid Malån! Fotograf: Johan Granstrand. (Klicka på varje bild för att se i större format)

KoppseleFEST-1 KoppseleFEST-2 KoppseleFEST-4 KoppseleFEST-6 KoppseleFEST-7 KoppseleFEST-22 KoppseleFEST-23KoppseleFEST-16
KoppseleFEST-29 KoppseleFEST-31

Berättarfestivalen är igång!

Berättarfestivalen 2014 har startat i Skellefteå. Vårt projekt deltar förstås, och har mycket aktiviteter under onsdag-fredag med Årets berättarkommun och branschkonferensen Tell me a story.

Onsdag 26 mars är det berättarkommunprogram hela dagen, mellan klockan 10 och 20.30 från Nordanås caféscen. Årets berättarkommun 2013, Robertsfors, presenterar sitt berättande. Under Berättarfestivalen kommer Robertsfors att överlämna berättarbudkavlen till Årets berättarkommun 2014 – Lycksele. Men först kommer Robertsfors att under onsdagen underhålla med berättelser och berättare.

10.00 – 10.20 Häret och Nuet
Elisabeth Åström, vår konferencier under dagen, ger oss en bild av sitt Robertsfors. Det handlar om hur man både kan älska och hata en plats beroende på när man är där och hur ”nu” påverkar vårt ”här” och vice versa.

10.25 – 10.45 Folktro i fiskebyn
Kjell Bäckström berättar bland annat om hur fiskarna spådde väder förr och om de hemskheter som kunde drabba den som förolämpade naturen. En liten visa blir det också.

11.00 – 11.45 Berättandets kraft i skolan – om berättarlådor, paddor och vindlande stigar
Åsa Lundström, lärare och bibliotekspedagog, delar med sig av erfarenheter och tips kring arbetet med berättande i skolan. Berättandet som väg till ökad läsförståelse är en aspekt!

13.00 – 13.45 Fröknarna Frykholm och de andra damerna
94-åriga Ingeborg Hörnell, och Släktforskarföreningens ordförande, Vivi-Anne Bäckström, har med hjälp av Ingeborgs fantastiska minne arbetat med att dokumentera det gamla Robertsfors – husen, människorna och historierna. Här berättar de om alla de kvinnor som hade egna butiker och andra företag under 20 – 40-talen. Vilka var dem och hur levde dem?

14.00 – 14.45 Serier berättar – om Gustapersa, Yxa och Klinga
Mellanbygdens egen serietecknare, Lars Andersson, visar och berättar om sina serier med lokalhistoriska motiv – inte minst om Gustapersa, men också om nya serien med utvandrartema.

15.00 – 15.45 Älskade barn – en musikalisk berättelse om att finna sin väg och sitt mod
Musiksällskapets Petra Falk har med sig gitarren, och berättar om sina dikter som hon tonsatt. Om föräldraskapets och musikens betydelse i livet.

16.00 – 16.45 En märkvärdig resa X 3
Jan Sundström, Jörgen Jörgensen och Harry Jonsson är tre äventyrliga herrar som berättar om de ovanliga resor var och en av dem har gjort – med häst och vagn, med cykel och med motorcykel.

18.30 – 19.15 Farfar Alvar – min berättelse om mannen som grundade Alimak
I Anna Sundström-Lindmarks familj pratades det knappt om excentriske farfar Alvar Lindmark, uppfinnaren som startade ett av Skellefteås mest framgångsrika företag.
Detta är Annas berättelse om sökandet efter sin farfars historia – den som också ska bli en bok.

19.30 – 20.30 Robertsfors + musik = sant
Karl-Martin Munter och Albin Sandberg ger en berättarföreställning blandad med musik. Om bruksorten som blev musikort. Om bruksorkestern och musikskolan och framgångarna – och om musikaliteten som fortplantas från generation till generation.

Arrangemang: Robertsfors kommun/Västerbottens museum/Berättarfestivalen i samarbete med Region Västerbottens EU-projekt ”Västerbotten – berättarnas län”. Presentatör: Elisabeth Åström. Programpunkterna varvas med musikaliska inslag. Fri entré. Fikaförsäljning.

Berättarkonferensen Tell Me A Story

27-28 mars 2014 hålls branschkonferensen Tell me a story på Nordanå, med nationella och internationella föreläsare och berättare. Läs mer på: http://berattarfestivalen.se/konferens/

Arrangörer: Berättarfestivalen och Skellefteå kommuns delprojekt ”Kulturturism i Berättarnas stad, en del i Region Västerbottens EU-projekt ”Västerbotten – berättarnas län”.
Christina-Claesson per-schlingmann