Om projektet

Det finns så många levande platser och innovativa företag att upptäcka i Västerbotten. De bär på mängder av historier och anekdoter som bara väntar på att få bli berättade. När vi hittar dessa berättelser och vidareförädlar dem – då händer det något magiskt.

En berättelse, eller story, kan nå fram på ett sätt som få andra kommunikationsformer kan. Storytelling berör och engagerar. Berättelser ger igenkänning och sammanhang, kraft och gemenskap – och vi minns dem på ett helt annat sätt än annan information. De sprids från mun till mun, online och offline och kan ibland ta helt egna nya former. I Västerbotten finns en stark och levande tradition av att berätta, både muntligt och med det skrivna ordet.

Vi är också ett län som sjuder av olika verksamheter, från kust till fjäll, inom besöksnäringen, bland små och stora företag, där alla på olika sätt bidrar till att skapa ett Västerbotten där vi trivs och där vi vill utvecklas tillsammans.

Vi vill att fler människor ska upptäcka vår del av världen genom att ta del av alla fantastiska berättelser.

Berättarnas län – ett EU-projekt

Begreppet “Berättarnas län” myntades om Västerbotten för mer än tio år sedan. Sedan dess har det använts flitigt i många olika sammanhang; på bibliotek, museer, teatrar och besöksmål. Vi är många som känner att vi kan samlas under ”Berättarnas län”. Berättarnas län är också namnet på det EU-projekt som ska fokusera på berättandet utifrån ett tillväxtperspektiv.

Det här vill vi uppnå

Vi vill bidra till att ge företag och besöksmål i Västerbotten en tydligare identitet; tack vare berättandet är det lättare att veta vem man är och vad man står för. Genom att berättelser från vårt län kan ta gestalt, levandegöras, förädlas och spridas vidare, så stärker det identiteten för hela Västerbotten samtidigt som det väcker nyfikenhet och intresse i omvärlden, både inom och utanför landets gränser.

Projektledare för Västerbotten – berättarnas län är Anders Karlsson.

Tre viktiga pusselbitar i projektet

1. Utbildningar i storytelling

Idag är det viktigare än någonsin att nå ut till kunder, besökare och kontakter. Storytelling är ett effektfullt sätt att sticka ut i mediebruset och informationsflödet.

Utifrån Västerbottens berättartradition ska fler turister lockas till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare får möjlighet att stärka sina varumärken genom berättande, och berättarguider får utbildning så att de blir ännu bättre på att berätta om alla våra sevärdheter.

Vi håller utbildningar på tre orter i länet under 2012 och 2013. Under kurserna får deltagarna hjälp i att hitta kärnan i sin verksamhet och förmedla det med hjälp av en berättelse. Ett sätt att levandegöra det viktigaste och ge nya personliga perspektiv till fakta eller platser.

Kursledare: Marianne Folkedotter och Jenny Eklund

2. Västerbotten berättar

För att göra våra besöksmål ännu mer attraktiva kommer Västerbottens museum inom projektet att svara för att det skapas intressanta berättarföreställningar, exempelvis vid våra friluftsmuseer. Det kan också handla om att utforska berättandet ur ett konstnärligt perspektiv på olika besöksmål för att på så sätt bidra till attraktionskraften för platsen.

Projektledare: Marianne Folkedotter.

3. Kulturturism i Berättarnas stad

Om Västerbotten är ”Berättarnas län” så har Skellefteå utropat sig till ”Berättarnas stad”. Tack vare projektet har vi nu möjlighet att särskilt jobba med att öka antalet besökare till destinationen Skellefteå. Det gör vi genom att lyfta fram särskilda turistprodukter som utgår från det muntliga och litterära berättandet.

Projektledare: Marie Mandalh.

Projektgruppen för Västerbotten – berättarnas län. Marie Mandalh, Anders Karlsson, Marianne Folkedotter och Jenny Eklund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>