Västerbotten berättar

I delprojektet ”Västerbotten berättar” ska Västerbottens museum svara för att utveckla nya berättelser och berättarföreställningar för att öka attraktionskraften och tillväxten vid minst tre av länets sevärda besöksmål.

För att göra våra besöksmål ännu mer attraktiva ska detta delprojekt ansvara för att skapa  intressanta berättarföreställningar i länet, exempelvis vid våra friluftsmuseer. Det kan också handla om att utforska berättandet ur ett konstnärligt perspektiv på olika besöksmål för att på så sätt bidra till attraktionskraften för platsen.

Syfte: projektet ska stärka kompetensen i länet kring berättandets möjligheter att skapa mervärden till sevärda platser.

Mål: producera berättarföreställningar som baseras på länets kulturarv, för att öka kulturturismen i Västerbotten.

Här kan du läsa mer om aktuella föreställningar inom projektet.

Ansvarig för delprojektet Västerbotten berättar är Marianne Folkedotter, som i vanliga fall är Sveriges enda berättarantikvarie på Västerbottens museum.

– Människor och händelser lever kvar i berättelserna så länge vi fortsätter att berätta dem!
Efter flera års arbete som berättarantikvarie blir jag blir mer och mer fascinerad av hur central berättelsen är i människors liv men också hur användbar den är i de mest skilda sammanhang – inte minst när det gäller att förmedla platsers historia. Jag vill verka för att lyfta några av länets intressanta kulturmiljöer så att både vi som lever här och hitresta får syn på vårt spännande kulturarv, säger Marianne om sitt uppdrag.

Marianne Folkedotter, berättarantikvarie, utbildare i storytelling och projektledare för "Västerbotten berättar". Fotograf: Mariann Holmberg.

Dessutom ingår två ytterligare verksamheter inom delprojektet Västerbotten berättar:

Årets berättarkommun

Berättarfestivalen i Skellefteå har tillsammans med Västerbottens museum tagit initiativ till att årligen utse Årets berättarkommun. Det är en satsning för att stärka berättandets betydelse i hela Västerbotten. Det är ett sätt att uppmärksamma kommuner som arbetar på ett medvetet och engagerat sätt med berättande och som också ska fungera som en inspiration till de eldsjälar som tillsammans med länets berättarantikvarie vill utveckla arbetet med berättande på hemorten. Avsikten är att utmärkelsen ska stimulera till aktiviteter under hela året och ge anledning till kontinuerlig samverkan mellan Årets berättarkommun och Berättarfestivalen i Berättarnas stad Skellefteå.

Ordfördelare

I samarbete mellan Västerbottens museum, Västerbottens Hembygdsförbund, Västerbottens länsbildningsförbund, Svenska samernas riksförbund, ideella berättarföreningar med flera arrangerar projektet under 2012 en tvådagars Ordfördelarutbildning. Den syftar till att stimulera fler människor på olika platser i länet att anordna och leda berättarkaféer och att dokumentera dessa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>