Skrivarstuga för berättarföreställningarna

I två dagar, under ledning av dramatikern Kersti Björkman, har Stiftsgården fungerat som en skrivarstuga för de personer som fått och tagit på sig uppdraget att hitta och förädla berättelser om intressanta människor som levat och verkat i anslutning till några av länets kulturmiljöer.

De platser som ska få sina berättelser förädlade och framförda under 2013-2014 är Gammplatsen, Nordanå, Västerbottens museum, Vilhelmina kyrkby, Olofsfors bruk och Norrbyskär.

Efter en period där var och en av manusförfattarna gjort sin egen research, grottat in sig i arkiv, läst böcker och brev var det nu dags att börja mejsla ut människor och platser och ge dem liv och sammanhang, ett arbete som kommer att fortsätt under våren. Att skapa en storyline, att zoma in och ut i en berättelse och att beskriva platser och människor utifrån sinnesintryck var några av de verktyg som kursledaren Kersti inspirerade deltagarna att använda sig av – och oj vad det har berättats och skrivits!

Manusförfattarna Karin Söderlund, Mikael Jakobsson, Anne Woulab, Gunnar Eklund och Birgit Andersson, med kursledaren Kersti Björkman.

Här några korta reflektioner från deltagarna:

– Det gäller att hitta människor av kött och blod bakom alla fakta.       
Gunnar Eklund, som skriver utifrån Västerbottens museum, Gammlia.

– Helt plötsligt blev Pehr från 1700-talet en levande person…
Karin Söderlund, Gammplatsen

– Det kan aldrig bil for mange historier.
Anne Woulab, Gammplatsen

– Inspirationen har infunnit sig!                                                                                        Mikael Jakobsson, Gammplatsen