Storytellingutbildningarna drar igång!

Här är det pressmeddelande som vi skickat ut i samband med att våra storytellingutbildningar startar nu.

Nå framgång med hjälp av storytelling

Kan man skapa berättelser som tränger igenom informationsbruset idag? Ja, det är kursledarna i länets nya utbildning i storytelling övertygade om.
– Det personliga i en berättelse ger möjligheter att profilera verksamheter och platser på ett sätt som berör, skapar nyfikenhet och intresse hos omvärlden.

Den muntliga berättartradition som präglar Västerbotten är nu i fokus för näringslivsutveckling. I projektet Västerbotten – berättarnas län, som drivs av Region Västerbotten, kommer det att arrangeras kurser i storytelling på tre orter i länet i höst. Deltagarna väntas vara företagare och representanter för besöksnäringen. De ska få möjlighet att träna sig i att använda berättelsen som form för att nå med sina produkter och tjänster.

– Idag är det viktigare än någonsin att nå ut till sina kunder och kontakter. Genom berättelserna kan man sticka ut i mediebruset, berättelser har med sin levande och bildskapande form en förmåga att fastna i minne, tanke och känsla på ett helt annat sätt än traditionell reklam, säger berättarantikvarie Marianne Folkedotter och en av kursledarna.

Det treåriga projektet har som mål att berättandet ska ge effekt ända in i företagens balansräkningar.

– Kunder idag vill veta vem de handlar av och hur produkter kommer till. Sådant skapar mervärde och blir viktiga säljargument, som kunderna själva gärna berättar vidare. På så vis sköter kunderna en del av företagens marknadsföring, säger kursledaren Jenny Eklund, som själv också är företagare.

Deltagarna träffas under två intensiva och kreativa dagar, för att sedan åka hem och fila på sin egen berättelse. En månad senare träffas alla för att delge sina berättelser som de sedan kan använda i sin verksamhet på olika sätt.

Kurserna hålls i Skellefteå, Lycksele september-oktober och Umeå i november-december 2012. Nya kurser kommer att erbjudas under 2013.