Studieresa till Grythyttan

Hur jobbar det välbesökta Grythyttan med att berätta om sina verksamheter och varumärken? Det ville vi ta reda på och besökte den kreativa byn för att uppleva, smaka och lyssna på deras historier.

10 personer från styrgruppen och projektet reste iväg under två dagar för att ta del av verksamheterna i Grythyttans världshus, Måltidens Hus och Grythyttan Vin. Målet var att besöka ett av landets starkaste varumärken som medvetet arbetar med storytelling för att lära oss mer om hur vi i vårt län kan stärka våra verksamheter och besöksmål med hjälp av berättande.

Under dagarna fick vi stifta bekantskap med vice föreståndaren vid Grythyttans Gästgivaregård Karin Toverud, som är född och uppvuxen i bruksorten och har arbetat på Gästgiveriet sedan 17 års ålder och därmed hunnit med allt från starten med hot om rivning via glansperioden under Carl Jan Granqvists ledning, till dagens inriktning. Eva Hansen visade oss vilka utbildningshöjder man kan nå med gemensamma krafter i det storslagna Måltidens Hus. Vi fick också ta del av Per Fritzells entreprenörsanda vid Grythyttan Vin

Många idéer och tankar fick vi med oss efter resan:
– Hur viktigt det är med tydlighet i budskapet.
– Nödvändigheten av samverkan mellan olika aktörer.
– och inte minst – hur viktigt berättandet kan vara för en verksamhet.