Berättarnas län på Azorerna

Vad kan Skellefteå och Azorerna ha gemensamt? Rose-Marie Lindfors från Skellefteå har varit på besök i AER Summerschool Ponta Delgada, Azorerna för att ge ett smakprov på hur vi arbetar med berättandet i Västerbotten och få inspiration till kulturarbetet i länet.

Att ge ett smakprov på hur vi arbetar med muntligt berättande via en berättarworkshop, att ge exempel på hur vi i Västerbotten arbetar med berättandet, att skapa kontakter bland deltagarna som kan vara till gagn för ”Västerbotten Berättarnas län”

Såhär skriver Rose-Marie:

”Under fem dagar fick jag delta i samtal om kulturens kraft som en motor i regional utveckling, visa på hur vi i Västerbotten använder berättandet, inspireras av hur man skapat en modell för kulturellt ledarskap i 2012 års kulturhuvudstad Guimaraes, möta engagerade politiker och ungdomar med en stark framtidstro som deklarerade vikten av att stärka kulturens värde i samhället.

Jag fick leda en en workshop, berätta om hur vi i Västerbotten satsar på berättandet som en motor i regionens utveckling, en möjlighet att sprida signaturberättelsen ut i Europa (att berätta den på engelska var inte så där tvärenkelt, men jag gjorde så gott jag kunde) och att få ge en upplevelse till deltagarna om hur berättandet kan vara både verktyg och en konstart. Det satte oss västerbottningar på en karta av goda förebilder, samt ett intressant besöksmål. Deltagarna uttryckte att de blev medvetna om vilket starkt verktyg berättandet är, och att det har så många användningsområden. Nätverkandet pågick alla dagar, och Västerbotten berättarnas län kommer framöver att bli kontaktade av andra regioner som ser projektet som en intressant förebild och inspiratör.

Jag gjorde en sammanfattning av workshopen till kommittén som arrangerade sommarskolan, den bifogar jag också. Den ligger även ute på AER´s webbsida, tillsammans med alla andra workshops.

Bilder från workshop i storytelling visas här nedanför Bland deltagarna ses Jenny Mozgovoy, strateg för internationella frågor vid Region Västerbotten. Foto: Rose-Marie Lindfors.

Mer inspiration från resan

– Inspiration från temat, se till exempel vad de skriver i sitt pressmeddelande. Det var en sån öppenhet för hur man kan träna upp sin kreativitet, att man såg kulturarbetare som en nödvändig motor i samhället, och att man pratade så varmt om delaktighet i kulturlivet.

– Jag lyssnade på borgmästaren i Guimaraes, en stad i norra Portugal, som är kulturhuvudstad i år. Hon berättade om hur dom skapat en levande kulturhuvudstad med hjälp av en modell för kulturellt ledarskap. De har hittat en modell för små städers kulturutveckling, skapat delaktighet, och investerat i människor: i publiken och i artisterna. De har satsat på kulturentreprenörer och byggt kreativa kluster.

– De har byggt ”The house of memories”, Minnenas hus, som bygger på människors berättelser, de vanliga männiksorna som får berätta sin berättelse, och sen synliggörs det. Och berättelserna blir fler och fler, och publiken strömmar till, alla vill läsa, höra! Man har kopplat designskolan till huset, för att skapa intressanta spännande rum. Till detta hus kommer alla åldrar, hela tiden, och de har en stark koppling till skolan.

De har en slogan: ”You are a part of it” Visst är det bra!

– Man har även utvecklat en variant av det jag varit med om i Kapstaden tidigare, att åka hem till en artist och få en upplevelse i den personens hem. De kallar det ”Mitt hus är ditt hus”. Mycket uppskattat och välbesökt.

– Överhuvud taget så kokar hela stan av kultur; av alla för alla, och ekonomin ökar, besöksantalet ökar, och alla tycks vara nöjda. Sen har man en logga som alla får använda och göra vad dom vill av, till exempel hade man gett affärerna loggan och utmanat dem i att göra nåt kreativt av den. Och det blev en fantastisk utställning i skyltfönstren med loggan involverad i varorna.”