Strykande åtgång på Berätta, och en hedersam andraplats förresten…

magasinet_beratta

Magasinet Berätta, som producerats med fokus på det litterära och muntliga berättandet i Skellefteåregionen, har distribuerats sedan den blev klar lagom till Berättarfestivalen i mars 2014. 6000 exemplar trycktes på svenska och i skrivande stund är lagret helt tomt och ett nytryck på väg in.

Den strykande åtgången är oerhört smickrande förstås – och visar på behovet av en sådan här produkt men också stoltheten över det den faktiskt berättar om! Berätta har distribuerats på Turistbyrån, Nordanå, Skellefteå Airport och inte minst Biblioteken i Skellefteå men också på strategiska möten, mässor och konferenser i kölvattnet av Kulturhuvudstadsåret inte minst.

Publishingpriset

Vi kunde tidigare i höst berätta att Berätta nominerades till Svenska Publishingpriset i kategorin Infomagasin. Vi tog inte hem det, men placerades på en hedersam andraplats av sju nominerade bidrag. Vann gjorde VI Trädgård.

Här kan du se hur juryn poängbedömde:

magasinet_beratta_pris

En karta in i riksintresset

kartan_nordanaUnder arbetet med att ta fram vandringar och dramatiserade upplevelser baserade på platsen Nordanå, upptäckte vi behovet av en sammanhållande karta över det område som berättelserna kretsar kring. Resultatet blev en estetisk och förklarande karta för både turister, aktörer och berättare.

Kartan i sitt grundutförande fanns redan framtagen för magasinet Berätta och behövde bara några små justeringar för att kunna appliceras som rivkarta. Helt enkelt ett arbetsverktyg för turistbyrån, receptionen på Nordanå, Stiftsgården och andra aktörer på området och i Skellefteå. För att hänvisa besökare från plats till plats, svara på frågor eller markera var gruppen kommer tas emot före vandringen och liknande. Ett bra arbetsverktyg för både personal och besökare.

Nordanå ingår tillsammans med bland annat Bonnstan och Lejonströmsbron i riksintresset ”Skellefteå sockencentrum” (AC 20 Skellefteå, västra delen) med motiveringen ”Skellefteå sockencentrum, kyrkstad och marknadsplats vid den gamla kustlandsvägen, som berättar om platsens betydelse för bygdens kyrkliga, sociala och kommersiella liv sedan medeltiden.” Läs mer på Wikipedia.

Ser du ett behov av kartan i ditt arbete med besöksnäringen i Skellefteå – vänd dig till receptionen på Nordanå.

Nu gör vi ett berättarmagasin för Skellefteåregionen

I delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad arbetas det febrilt med en av produkterna, som faktiskt kommer att utmynna i en fysisk produkt – ett magasin. Trycksaken tar avstamp i det muntliga och litterära berättandet i Skellefteåregionen, från kust till fjäll.

Behovet av en tryckt produkt såg vi redan i ett tidigt skede. Det fanns visserligen en del material som sammantaget gav en bild, men då krävdes ett stort intresse och en vilja att söka på olika ställen. Med den här produkten skulle informationen om det muntliga och litterära samlas och källor och avsändare göras tydligare.

Kort sagt, en ingång till platsen och personerna. Till landskapet i Berättarnas stad. Från dåtid till nutid. För såväl lokalbefolkning som besökare.

Naturligtvis spelar magasinet också en roll som inspiratör till att uppleva, se, läsa och lyssna av det kulturutbud som våra trakter erbjuder. Inte minst genom projektets försorg.

Till en början kommer magasinet att tryckas i en version på svenska, men vi förbereder för en möjlighet att översätta och trycka det åtminstone på engelska. I skrivande stund är det dock inte klart.

Håll utkik under Berättafestivalen 2014 – då kommer den direkt från tryckpressen!