Workshop om berättarvandringar för att hitta grejen

workshop_berattarvandringarI slutet på oktober samlades representanter för de organisationer som tillsammans genomfört Berättarvandringar i Skellefteå under sommarsäsongen 2014. Syftet med dagen var att tillsammans tydliggöra ”grejen” med just Berättarvandringar.  Vad är det och varför är det viktigt?

Den sammanfattande beskrivningen som togs fram blev: ”En berättarvandring är en fysisk och mental förflyttning. Där finns det en tydlig berättelse med känsla och passion som driver vandringen framåt. Den är lärorik och underhållande. Med ”aha-upplevelse!”

Kriterier och viktiga infallsvinklar

Som en logisk följd av detta diskuterade vi också mer specifika kriterier, utöver de som fanns med redan denna säsong (längd, dag och tid). Huvudmannaskap och behov av samordning för att kunna erbjuda fortsatta vandringar också 2015 var också frågor vi funderade mycket över.

Slutligen sammanfattade vi ett antal punkter som definerar varför vi, i den så kallade referensgruppen, tycker att detta är viktigt att jobba med. Och det är bland annat:

  • Trygga utbudet i framtiden
  • Säkerställa ett behov hos ortsbefolkning såväl som besökare
  • Kunna erbjuda arenor till aktörer
  • Stötta berättandet, lusten att både skriva och berätta
  • Självklart i Berättarnas stad
  • Ta vara på synergieffekter med till exempel Berättarfestivalen
  • Kulturturism är prioriterat i kulturplanen

Succé för En vandring i skilda världar

Kagegarden-2Under projektet har vi utvecklat och genomfört ”En vandring i skilda världar” som är en dramatiserad berättarvandring genom de gamla delarna av Skellefteå stad. Här möter vi karaktärerna Greta Lundmark och Anna Nordlander, som med helt olika bakgrund såväl socialt som ekonomiskt tar oss med in i deras liv under 1800-talet. Vi börjar i Kågegården hos Greta och tillsammans med Anna vandrar vi sedan mot Stiftsgården och familjen Nordlanders stora tebjudning.

Produkten En vandring i skilda världar såldes via Ticnet.se och eterfrågan var stor, alla biljetter var slutsålda inom en vecka! Efterfrågan finns förhoppningsvis för denna produkt också efter projektets slut.

Läs mer: Greta Lundmark värd för internationell visningsresa.

Skilda_varldar

Berättarvandringar 2014 – såhär gjorde vi

Under vintern 2013 och vårsommaren 2014 har konceptet Berättarvandringar tagit sin form i Skellefteå. Aktörer som på egen hand bedrivit guidningar och vandringar ingick i ett utvecklande samarbete. Sommarens utbud har möjliggjorts genom inte mindre än sju aktörer och har resulterat i tio olika berättarvandringar.

berattarvandring_Boliden

Från en berättarvandring i Boliden, sommaren 2014. Berättarguide: Enar Nordvik.

Vandringarna har ägt rum på olika platser i Skellefteå kommun, och på olika datum, dock med den gemensamma veckodagen och klockslaget söndag klockan 14:00. Syftet har dels varit att visa upp utbudet, men minst lika mycket att försöka samordna, nå ut till nya målgrupper och undersöka betalningsviljan hos densamma. Målet har också varit att skapa förutsättningar att bedriva guidade upplevelser genom att sätta ett pris på varan.

Medverkande aktörer har varit Skellefteå museum, Destination Skellefteå, Skelleftebygdens Berättarförening, Ytterholmen Event, Rismyrlidens Vänner, Svansele Vildmarkscenter och Skellefteå kommun.

Etablera nya vanor för Skellefteåborna

Aktörerna trodde på idén, men visst var det med spänning som det sjösattes. Hur var mixen, prissättningen och hur långt skulle vi nå ut med budskapet? Framförallt trodde vi på en lokal publik, och målet var att etablera nya vanor och ”nöta in” samma tid och veckodag.

Aktörerna i referensgruppen har på olika sätt bidragit med egna insatser och tid. Förutsättningarna ser olika ut för samtliga. Målsättningen är dock densamma – att vi gemensamt bidrar till någonting som gör att vi också enskilt når ut bättre och lyfter Skellefteå tillsammans. I den mån aktörer har behövt producera nytt material har projektet kunnat ge ersättning för detta. Likaså för genrep och genomförande.

Fakta om vandringarna

Utpriset i grundutförande sattes till 125 kr för vuxen, och gratis för medföljande barn upp till 12 år. Bakgrunden till det var faktorer som gruppstorlek (max 20 personer), marknadsföringskostnad och möjligheten att arvodera en professionell guide. De vandringar som innehöll någonting extra som fika eller transport, hade ett högre pris. Den flytande stadsvandringen hade en åldersgräns på 18 år.

Marknadsföringen har framförallt bestått av annonsering, men också framtagande av affisch och flyer. Marknadsföring på webben och i sociala medier har skötts av Kultur Skellefteå, sedan har naturligtvis övriga aktörer delat och hjälpt till att sprida vidare.

Här är några ögonblicksbilder från Facebook-uppdateringar:

vandringsbild1

vandringsbild

 

 

Lovande resultat

Sammanfattningsvis har detta vari ett ett fruktbart samarbete som gett de medverkande energi och inspiration. Intresse för produkterna finns – hälften av vandringarna blev slutsålda! Vårt intryck är att Skelleftebon med stolthet tagit emot konceptet Berättarvandringar och dess utbud. Priset är inget hinder, vi tror att andra faktorer spelar in i de fall där biljettförsäljningen varit låg. Till exempel att den produkten redan erbjudits tidigare eller fått en för otydlig beskrivning i programmet.

Berättarvandringarna har varit en aktivitet inom EU-projektet ”Västerbotten – berättarnas län” och dess delprojekt ”Kulturturism i Berättarnas stad”, med Skellefteå kommun som huvudman. Syftet med projektet är att genom produktutveckling ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser. Det långsiktiga syftet är att öka besökare till destinationen Skellefteå – berättarnas stad.

Greta Lundmark värd för internationell visningsresa

Projektet Kulturturism i Berättarnas stad har under våren 2014 haft glädjen att ta emot inte mindre än två grupper med brittiska researrangörer, den ena i mars och den andra i juni. Visningarna har ägt rum i samarbete med Destination Skellefteå och Swedish Lapland Visitors Board, som en del i ett större paket.

Produkten som ”testats” vid dessa tillfällen heter Old town tour och består av en berättarvandring genom Bonnstan tillsammans med karaktären Anna Nordlander, som avslutas i bagarstugan, eller med fördel i Kågegården, där ett möte med bondkvinnan Greta Lundmark äger rum. Den senare visningen modifierades något efter kundens önskemål om att fokusera på det svenska midsommarfirandet.

Foto: Johan Granstrand.

Kagegarden-2 Kagegarden-3 Kagegarden-5