Test under FEST i Malå

Jörgen Stenberg och Lii Biegga har tillsammans med Malå sameförening velat lyfta fram sitt kulturarv och sina berättelser. Hur kan man utforma sådana produkter anpassade för grupper? Det har vi arbetat tillsammans med.

Premiär för en testgrupp för en stor heldagsupplevelse blev inte mindre än konferensdeltagarna på FEST, som besökte den samiska boplatsen Koppsele i början av juni 2010. FEST står för Federation of European Storytelling och bestod av över hundra deltagare från hela Europa, varav många aldrig upplevt någonting liknande tidigare.

Njut av underbara försommarbilder från Koppsele invid Malån! Fotograf: Johan Granstrand. (Klicka på varje bild för att se i större format)

KoppseleFEST-1 KoppseleFEST-2 KoppseleFEST-4 KoppseleFEST-6 KoppseleFEST-7 KoppseleFEST-22 KoppseleFEST-23KoppseleFEST-16
KoppseleFEST-29 KoppseleFEST-31