Konferensen Tell me a story får en fortsättning

Nu är det klart att Tell me a story, konferensen som vill lyfta berättande i yrkessammanhang, återkommer 2015 i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå.

Tellmeastory2015

En av de starkast lysande aktiviteterna redan innan projektet Västerbotten – Berättarnas län drog igång var Berättarfestivalen i Skellefteå. Ganska tidigt kunde vi dock slå fast att det saknades ett område i festivalen som tydligt gick att paketera och ta betalt för och med en gemensam avsändare, detta ledde till att Berättafestivalen blev ett av de fem prioriterade områdena för delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad.

Resultatet blev konferensen Tell me a story, som redan första året attraherade ett hundratal deltagare. Glädjande nog har styrgruppen för Berättarfestivalen beslutat sig för att arrangera konferensen i år igen och där finns givetvis projektet med och stöttar det förarbete som skett nu i höst, i form av framför allt annonsering och pressbearbetning. Syftet är att säkerställa den långsiktighet som varit ambitionen för alla produkter. Helt enkelt att ytterligare förankra hos målgrupperna, men också nåt ut med att detta är en kompletterande del till Berättarfestivalen som kan vara ett verktyg för många yrkesgrupper.

Utgångspunkten är övertygelsen om att i berättandet finns kraft att påverka och förändra vår värld till en bättre plats. Med konferensen vill Berättarfestivalen ge inspiration och tillföra kompetens till alla som vill använda berättandet i sitt arbete med att få människor att lära och växa – både barn och vuxna och på många olika sätt.

Om nästa års konferens

TELL ME A STORY 2015
En konferens om att använda berättandets kraft för lärande och växande.
Skellefteå 26-27 mars 2015.

Konferensen bjuder på en mix av föreläsningar och workshops. Vi får ta del av olika perspektiv på berättandets kraft presenterat av forskare, pedagoger, berättare och andra intressanta och inspirerande personligheter som delar med sig av både teoretiska och praktiska erfarenheter.

Tell Me A Story vänder sig till alla som arbetar med lärande och växande: pedagoger och lärare på alla nivåer, den som arbetar med integration, ungdomsledare, personal inom vård- och omsorg, studieorganisatörer, organisations- och personalutvecklare, kommunikatörer, berättare, bibliotekarier….. Oavsett vilket område deltagarna kommer ifrån är målet att var och en kommer att få med sig en rejäl portion inspiration och konkreta redskap till det vardagliga arbetet med människor.

Mer information om Tell Me a Story 2015 finns här: http://berattarfestivalen.se/konferens/

FEST i Belgien

Strax före semestern, i början av juli, åkte jag och Marianne till ett slott i Belgien för att vara med om FEST. Det var faktiskt precis så kul som det låter, även om FEST i det här fallet står för ”Federation of European Storytelling”. Varje år ordnar man en europeisk konferens, och 2012 var det alltså Belgien som stod som värd, närmare bestämt kultur- och konferenscentret Alden-Biesen i östligaste Belgien.

Under två intensiva dagar avhandlade ett 60-tal deltagare från uppemot 20 länder frågor som exempelvis ”hur översätter man berättande till andra språk?” eller ”hur kan man gå tillväga för att berätta om en särskild plats med en spännande historia?” Alltså perfekta ämnen för vårt projekt!

Även kvällarna var fyllda av berättande, men då i mer lättsam form. Ena kvällen var det berättarslam, och gissa vem som vann? Karin Ferry från Umeå sopade mattan bland alla andra storytellers med sin berättelse om hur det gick när hon hade slutat röka… Den andra kvällen var det berättarpromenad i den vildvuxna parken vid slottet Alden-Biesen.

Västerbotten – en förebild för berättande i en region

FEST:s ordförande Guy Tilkin.

När jag och Marianne berättade om vårt projekt fick vi mycket positiv respons, inte minst från FEST:s ordförande Guy Tilkin som menade att fler europeiska regioner borde följa vårt exempel. Särskilt uppskattad blev Marianne när hon på engelska förmedlade projektets signaturberättelse.

FEST i Västerbotten år 2014

Med på konferensen var även Rose-Marie Lindfors från Skellefteå. Hon är ordförande i Berättarnät Sverige och sitter med i styrgruppen för FEST. Glädjande nog är det redan beslutat att 2014 års konferens kommer att hållas i Sverige och då – naturligtvis – i Västerbotten!