Nya workshops i corporate storytelling

Nu är vi igång igen med nya workshops för anställda inom Region Västerbotten. Tre omgångar ska vi köra i höst, där varje kurs som vanligt hålls i två delar; först två intensiva dagar som ger grundläggande kunskap om metoden och massor av övningar och exempel. Sedan en månads eget arbete med stöd och coachning av mig som ledare, för att stötta varje deltagare i processen att ta fram sin egen jobbrelaterad berättelse. Sista dagen träffas vi igen för att träna presentationsteknik och framförande, stöta och blöta och putsa berättelserna tillsammans med de övriga deltagarna för att slutligen ha sin egen färdiga historia att framföra.

Processen är en stor del av målet, och varje gång slås jag över vilken otrolig kraft det ligger i berättandet. Ingen grupp är den andra lik, och samtidigt så finns det något universellt som förenar alla; när man får återuppleva vad det innebär att berätta. Att jobba med sin egen kreativitet, sina egna upplevelser och sin egen inspiration till det budskap man faktiskt vill föra ut. Och få uppleva kraften när berättelserna får egna vingar och sprider sig vidare…

kursstolar

20141009_RV_kursgrupp

storytelling_IMG_20140923_164547

Storytelling ger nya verktyg och teambuilding

Ännu en workshopsomgång med Region Västerbotten är över. Den här gången var alla deltagare kollegor från samma enhet, vilket skapade en ytterligare dimension och dynamik i processen. Det blir något speciellt att fantisera, kreera och lära känna varandra på ett helt nytt sätt, och samtidigt få stöd i berättandet från andra med samma förkunskap som en själv.

”Jag har fått ett nytt verktyg att använda i mitt arbete. Jag är glad att jag och mina arbetskamrater har fått syn på berättelsernas kraft!”

”Det här blev en riktig teambuilding för vår grupp. Det känns suveränt att alla på arbetsplatsen ska gå igenom samma sak.”

storytelling_RV_juni

Värdegrund, värdskap och storytelling på Region Västerbottens personaldag

Region Västerbotten är en organisation som fortfarande växer, utvecklas och formas. Under det senaste året har ett omfattande värdegrundsarbete pågått, med viktiga frågor kring varför, vad och hur verksamheten ska bedrivas. Nu var det dags för en personaldag där alla 120-talet anställda både fick uppdateras om läget och vara med och bidra med sina egna tankar och reflektioner kring både värdergrundsarbete, värdskap och storytelling.

Vårt projekt var inbjudet för att bidra med en föreläsning och efterföljande workshop kring corporate storytelling; som kan vara ett intressant sätt för en organisation att kommunicera sin värdegrund. Vad är det vi berättar om vårt arbete, och vad är det vi inte berättar? Vad skulle medborgarna vilja höra mer om och varför?

Anders Karlsson_storytelling_Vindeln Gruppdiskussion RV_Personaldag_storytelling_vindeln Jenny Eklund_storytelling_Vindeln

Projektet på besök i Almedalen

Fullt av inspiration, vimmel och intryck när berättarprojektet besökte samhällsmässan Almedalsveckan i Visby.

Almedalsveckan

Region Västerbotten har sedan några år tillbaka valt att profilera sig på Almedalsveckan i Visby. Samhällsmässan som är känd för sina aktiviteter, seminarier och inte minst som träffpunkt för många i landet som jobbar med politik, marknadsföring, kultur och företagande.

I år följde 130-talet deltagare med från vår region, och Västerbotten – berättarnas län var förstås med på ett hörn också. Jag fick möjligheten att representera berättandet i Gotlandsvimlet och samtidigt undersöka om det kan vara läge att profilera berättandet i det här sammanhanget ännu mer under 2014. Och det blev några dagar fyllda av inspiration, vimmel, kontaktskapande och intryck.

Kärnvärden och kommunikation ett genomgripande tema

Det fanns totalt 2300 seminarium i programmet att välja på, vilket förstås gjorde det omöjligt att ha koll på allt. Men jag fick en inblick i vad som är aktuella frågor just nu, och ett axplock av alltifrån socialt företagande till marknadsföringsmetoder för idéburna verksamheter, och inte minst var det roligt att upptäcka hur många som tryckte på vikten av att på ett levande sätt kommunicera sin värdegrund för att kunna nå ut i bruset, och göra skillnad.

Under det varumärkesseminarium som Region Västerbotten ordnade så pratade också flera av deltagarna om vikten av att visa på olika berättelser från en region. Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet informerade om det långa arbetet som gjorts med att ta fram kärnvärden för marknadsföringen av Sverige, och att nu saknas bara de olika berättelserna från landet, som tillsammans kan exemplifiera det som vi vill visa upp och sprida. Även Jan Sturesson från PWC pratade om storytelling, och att vi kan locka människor till oss med hjälp av stories, men sedan är det nödvändigt att också leverera ”innehållet” från en story i verkligheten, att leva upp till det vi berättar om.

Under rubriken Med kulturen som drifkraft berättade också en av våra storytellingdeltagare, konstnären Monica Edmonsson från Tärnaby om sitt häftiga glaskonstprojekt.

Här nedan kan du ta del av bilder från vimlet i vackra Visby:

Almedalen_parken

Parken Almedalen mitt i centrala Visby, som gett veckan dess namn.

Varumarkessem_vbtn

Västerbottens varumärkesseminarium

foretagarna

Arrangemangen var utplacerade runtom i stadens gränder.

partiledartal

Fullt med folk när partiledarna höll sina tal om kvällarna.

Stordalen_ruin

Veckans mest inspirerande seminarium hölls i en gammal kyrkoruin, med Petter och Gunhild Stordalen som några av gästerna.

beratta

Alla har en historia att berätta… :)