Nu gör vi ett berättarmagasin för Skellefteåregionen

I delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad arbetas det febrilt med en av produkterna, som faktiskt kommer att utmynna i en fysisk produkt – ett magasin. Trycksaken tar avstamp i det muntliga och litterära berättandet i Skellefteåregionen, från kust till fjäll.

Behovet av en tryckt produkt såg vi redan i ett tidigt skede. Det fanns visserligen en del material som sammantaget gav en bild, men då krävdes ett stort intresse och en vilja att söka på olika ställen. Med den här produkten skulle informationen om det muntliga och litterära samlas och källor och avsändare göras tydligare.

Kort sagt, en ingång till platsen och personerna. Till landskapet i Berättarnas stad. Från dåtid till nutid. För såväl lokalbefolkning som besökare.

Naturligtvis spelar magasinet också en roll som inspiratör till att uppleva, se, läsa och lyssna av det kulturutbud som våra trakter erbjuder. Inte minst genom projektets försorg.

Till en början kommer magasinet att tryckas i en version på svenska, men vi förbereder för en möjlighet att översätta och trycka det åtminstone på engelska. I skrivande stund är det dock inte klart.

Håll utkik under Berättafestivalen 2014 – då kommer den direkt från tryckpressen!