Fem frågor om utvärderingen av berättarprojektet

Hur utvärderar man ett flerårigt projektarbete med många olika grenar, infallsvinklar, mål och målgrupper? Vi ville göra något konstruktivt och framåtsyftande av arbetet och gav därför kulturanalytikern Helena Kuhlefelt i uppdrag att följa och utvärdera projektet under dess sista månader.

1. Vem är du?

– Jag är kulturanalytiker, vilket innebär att jag är intresserad av hur kulturella föreställningar, normer och värderingar påverkar oss människor på olika sätt. Jag är framförallt intresserad av hur uppfattningar om historien och platsen vi lever på formar oss och synen på vilka vi är. Vilka historier berättas, HelenaKoch vilka tystas? Vem får känna sig inkluderad i berättelsen om det förgångna? Och då är ju Västerbotten – Berättarnas län en guldgruva att få grotta ner sig i! Men jag är också intresserad av organisationskultur – hur fungerar olika arbetsplatser, vad händer när människor från flera olika organisationer ska mötas i ett och samma projekt? Vad förblir outsagt och vilka missförstånd kan uppstå? Och vilka fördelar kan man dra av att mötas från olika håll?

– Om du vill ha mer om mig som privatperson så kan jag säga att jag är uppvuxen i Jämtland men hamnat i Umeå, och gillar loppisar, sträckkolla tv-serier (för närvarande Twin Peaks) och god mat typ. Är Norrlandspatriot som samtidigt protesterar högljutt mot att Norrland används som begrepp (lite på samma sätt som att ingen annan får snacka skit om ens mamma).

2. Vad är det du utvärderar till projektet Västerbotten – berättarnas län?

– Jag har framförallt kommit att inrikta mig på att utvärdera själva arbetsprocessen/arbetsprocesserna i projektet. Hur har man jobbat, varför har man valt att jobba så, är det något som skulle kunna göras annorlunda? Vilka effekter upplever personer som har varit inblandade i projektet att det har fått för dem? Min ingång har varit att låta så många människor som möjligt komma till tals från sina olika utgångspunkter. Men min utvärdering kommer inte att vara ”sanningen” om projektet.

3. Finns det något du särskilt undersöker/tittar efter?

– Projektet har nått så många människor på så många nivåer, så det finns många bilder av vad projektet har inneburit. Men min utvärdering är ett försök att visa på några bilder i alla fall. Ytterligare en aspekt är vad Västerbotten – Berättarnas län ska betyda som begrepp, och för vem. Det är ett begrepp som har funnits med längre än bara det här projektet, och det finns många meningar om för vem det har betydelse. Blir man som turist lockad att besöka Berättarnas län? Är det mer ett internt begrepp som använts inom berättarvärlden i Västerbotten för att gå åt samma håll? Vem känner sig bekväm med att bo i Berättarnas län? Detta är frågor som jag inte kommer att kunna ge något tydligt svar på, men som är väldigt intressanta! Och ibland kan det ju vara nog så viktigt att ställa frågor som att ge svar.

4. Vad blir resultatet?

– Resultatet blir en rapport som jag sitter och filar på i detta nu. Att försöka koka ner alla berättelser i en sammanhållen text är en stor utmaning!

5. Vad är dina tankar eller erfarenheter såhär långt?

– Jag tycker mig märka att det finns otroligt mycket berättarglädje i Västerbotten! Projektet har för många inneburit en möjlighet att få upptäcka berättandet, och en återkommande replik under intervjuerna som jag har gjort är ”Vi vill berätta mer!”. Men som alltid är det en fråga om tid och resurser, och vem som ska ha ansvaret för berättandet. Det är en spännande konstform eftersom den är så gränsöverskridande och kan användas i alla övriga konstformer och av många olika kulturinstitutioner och föreningar, och i besöksnäringen inte minst. Men det gör kanske också att ingen riktigt känner ansvaret för att ta upp bollen. Så den stora frågan är ju vad som händer nu när projektet är slut. Jag hoppas att min utvärdering kan visa att det finns mycket att bygga vidare på.