Värdegrund, värdskap och storytelling på Region Västerbottens personaldag

Region Västerbotten är en organisation som fortfarande växer, utvecklas och formas. Under det senaste året har ett omfattande värdegrundsarbete pågått, med viktiga frågor kring varför, vad och hur verksamheten ska bedrivas. Nu var det dags för en personaldag där alla 120-talet anställda både fick uppdateras om läget och vara med och bidra med sina egna tankar och reflektioner kring både värdergrundsarbete, värdskap och storytelling.

Vårt projekt var inbjudet för att bidra med en föreläsning och efterföljande workshop kring corporate storytelling; som kan vara ett intressant sätt för en organisation att kommunicera sin värdegrund. Vad är det vi berättar om vårt arbete, och vad är det vi inte berättar? Vad skulle medborgarna vilja höra mer om och varför?

Anders Karlsson_storytelling_Vindeln Gruppdiskussion RV_Personaldag_storytelling_vindeln Jenny Eklund_storytelling_Vindeln