Workshop om berättarvandringar för att hitta grejen

workshop_berattarvandringarI slutet på oktober samlades representanter för de organisationer som tillsammans genomfört Berättarvandringar i Skellefteå under sommarsäsongen 2014. Syftet med dagen var att tillsammans tydliggöra ”grejen” med just Berättarvandringar.  Vad är det och varför är det viktigt?

Den sammanfattande beskrivningen som togs fram blev: ”En berättarvandring är en fysisk och mental förflyttning. Där finns det en tydlig berättelse med känsla och passion som driver vandringen framåt. Den är lärorik och underhållande. Med ”aha-upplevelse!”

Kriterier och viktiga infallsvinklar

Som en logisk följd av detta diskuterade vi också mer specifika kriterier, utöver de som fanns med redan denna säsong (längd, dag och tid). Huvudmannaskap och behov av samordning för att kunna erbjuda fortsatta vandringar också 2015 var också frågor vi funderade mycket över.

Slutligen sammanfattade vi ett antal punkter som definerar varför vi, i den så kallade referensgruppen, tycker att detta är viktigt att jobba med. Och det är bland annat:

  • Trygga utbudet i framtiden
  • Säkerställa ett behov hos ortsbefolkning såväl som besökare
  • Kunna erbjuda arenor till aktörer
  • Stötta berättandet, lusten att både skriva och berätta
  • Självklart i Berättarnas stad
  • Ta vara på synergieffekter med till exempel Berättarfestivalen
  • Kulturturism är prioriterat i kulturplanen